Huurcontract kot

Een huurcontract is dé basis voor het huren van een kot, maak gebruik van onze handige tips of download ons modelhuurcontract!

Wat?

Een huurcontract bezegelt je overeenkomst met je kotbaas

De volgende elementen moeten zeker in het contract staan:

 • de identiteit van beide partijen
 • de huurperiode
 • de begindatum
 • de huurprijs
 • de regeling over de kosten en lasten

Dit document moet altijd schriftelijk worden opgemaakt. Eens getekend, it's for real!
Download ons digitaal modelhuurcontract, zo ben je zeker dat alles correct én geldig is. 

En voor hoeveel? 

De huurprijs moet alle kosten bevatten, behalve water, energie en de belasting op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister. 
Er bestaan 3 manieren om de kosten te verrekenen:

 • All-in huurprijs: 1 vast bedrag per maand
 • Huur + extra bedrag voor nutsvoorzieningen: de 'naakte' huur + een extra vast bedrag
 • Periodieke voorschotten: de 'naakte' huur + een extra vast bedrag maar je eigen verbruik wordt verrekend: je krijgt dus terug of moet bijbetalen.

Tips tips tips!

 • Bekijk grondig wat er in je huurcontract staat. Zorg dat je op voorhand weet hoe de vork aan de steel zit: aarzel niet om vragen te stellen aan je kotbaas.
 • Noteer de eerste dag van je huurperiode de meterstand van elektriciteit, gas en water. Laat dat ondertekenen door je kotbaas en in je huurcontract zetten.
 • Check de huurtermijn voor je tekent, zo vermijd je onnodige huur voor juli & augustus. Hou wel rekening met eventuele 2de zit?
 • Mondelinge beloftes zijn mooi, maar hebben geen waarde. Leg alles schriftelijk vast.
 • Ben je minderjarig? Dan kan je niets tekenen en staan je ouders garant.
 • Je huurcontract mag niet in strijd zijn met het Vlaams Woninghuurdecreet. Wijken bepaalde dingen af? Bespreek dit met je kotbaas want in principe zijn deze elementen ongeldig. De rest van je huurcontract blijft natuurlijk wel overeind.

Een student kan zich wel inschrijven (domiciliëren) in het bevolkingsregister op zijn of haar kotadres, indien de student een internationale student is of een Belgische student die financieel onafhankelijk is van z'n ouders (dient dit aan te tonen). 

Studieverblijf of hoofdverblijf? 

In het Vlaams Woninghuurdecreet voor studentenovereenkomsten zijn er specifieke bepalingen opgenomen voor studenten die bindend zijn. Deze bepalingen voor studenten gelden wanneer je het kot gebruikt als studieverblijf en niet als hoofdverblijfplaats. Je houdt jouw hoofdverblijfplaats dus bij jouw ouders. Tenzij je financieel onafhankelijk bent van je ouders en je kot je hoofdverblijfplaats is, dan ga je een woninghuurcontract aan en geen studentenhuurcontract. (Opgelet: andere bepalingen). 

Internationale studenten 

 • HUURCONTRACT

Een drempel voor veel kotbazen om te verhuren aan internationale studenten is het huurcontract. Maar voor een internationale student mag ook een studentenhuurcontract gebruikt worden. Zelfs al domicilieert deze internationale student zich op kot. In het contract moet dan wel staan dat de bestemming van het kot louter een studieverblijf is en dat de student het hoofdverblijf in het thuisland heeft. Een goed voorbeeld van formulering vind je in het modelhuurcontract van Kotatgent. Bovendien hebben we hiervan een Engelse versie die als leidraad voor internationale studenten kan gebruikt worden. Opgelet: het is de Nederlandstalige versie die moet ondertekend worden. De Engelse versie dient enkel als leidraad.

 • MOGELIJKHEID TOT ONDERVERHURING

Wil een student zijn/haar kamer niet verliezen tijdens een uitwisseling? Dan kan de student zijn/haar kamer tijdelijk onderverhuren aan een andere (internationale) student. De student moet de kotbaas hiervan op de hoogte brengen en de contactgegevens bezorgen van de onderhuurder.