Onderverhuren doe je zo!

Maak je voor een tijdje geen gebruik van je kot? Verhuur je kamer dan aan een andere student. Gebruik dit stappenplan als leidraad.

Koten

1. Breng je kotbaas op de hoogte

Verwittig je kotbaas van je plan om onder te verhuren. 
Eens je zijn schriftelijk akkoord hebt, kan je verder naar de volgende stap.

Neem je deel aan een studie-uitwisselingsprogramma of een stage? Dan is het je recht om je kot onder te verhuren. De kotbaas kan zich alleen verzetten als hij daarvoor een gegronde reden heeft bv. de overnemer is niet in staat om de huur te betalen. 

Extra info nodig? Contacteer Kotatgent, we helpen je graag!

2. Verhuur je kot

Bied je kot te huur aan op Kotatgent. Plaats gratis een advertentie van je kot te huur op de kotenzoeker. Volg het stappenplan en bereik zo heel wat medestudenten. Je kunt ook je hogeronderwijsinstelling inlichten. Sommige hogeronderwijsinstellingen zetten je kot dan op een lijst voor korte verblijven.

3. Kies je onderhuurder

Kies je onderhuurder grondig: jij blijft verantwoordelijk voor de staat van je kot, voor de tijdige betaling van de huur en de kosten aan de kotbaas.
Ga dus niet te licht over deze beslissing.

4. Maak een duidelijk onderhuurcontract op

Vraag je kotbaas een blanco exemplaar van het huurcontract dat jij zelf ondertekende.  Gebruik dit lege huurcontract als leidraad. Een contract voor onderverhuur moet namelijk aan de zelfde regels voldoen als jouw hoofdhuurcontract.

Dit zijn de aanpassingen die je moet maken:

 • Vermeld duidelijk dat het huurcontract gaat over onderverhuur.
 • Pas de termen ‘huurder’ en ‘verhuurder’ aan: ‘huurder’ wordt ‘onderhuurder’, ‘verhuurder’ wordt ‘hoofdhuurder’. Zo is het duidelijk dat jij niet de eigenaar bent van het kot.
 • Noteer de contactgegevens van jezelf en de onderhuurder.
 • Geef duidelijk aan voor welke termijn je onderverhuurt, deze mag niet langer zijn dan de termijn van het hoofdhuurcontract.
 • Vermeld duidelijk de maandelijkse huurprijs en de bijkomende kosten.
  Je mag niet meer aanrekenen dan jij zelf betaalt. Noteer ook het rekeningnummer waarop de onderhuurder de betalingen kan storten. Jij blijft verantwoordelijk voor het doorstorten van de betalingen aan jouw kotbaas.         
                               
 • Betaal je een voorschot op de kosten en staat in jouw huurovereenkomst dat je nog een slotfactuur krijgt? Dan kan jij er toch voor kiezen om een vast bedrag (forfait) aan te rekenen aan de onderhuurder. Weet wel dat jij de volledige slotfactuur betaalt, ook in geval van oververbruik door de onderhuurder.
 • Vraag een waarborg. Jij blijft aansprakelijk als er schade is aan je kot, dus zorg dat  je je veilig stelt voor het geval de onderhuurder iets stuk maakt.

5. Start!

Maak een afspraak op je kot, op de startdag van de onderverhuur:

 • Geef de onderhuurder de nodige sleutels van je kot.
 • Maak een plaatsbeschrijving op. Enkel zo kan je later bewijzen dat de onderhuurder schade heeft aangebracht aan je kot. Onderteken allebei dit document.
  Download de modelplaatsbeschrijving van Kotatgent, zo ben je zeker dat alles er in staat.
 • Heb je aparte tellers voor EGW? Noteer dan de meterstanden op de plaatsbeschrijving.
 • Overloop samen het huishoudelijk reglement van je kot.

6. Stop! 

Is de termijn van onderverhuur afgelopen?
Maak een afspraak met je huurder op je kot, op de einddag van de onderverhuur:

 • Vraag alle sleutels terug (ook dubbels!) 
 • Doe de 'uittredende plaatsbeschrijving'. Overloop hiervoor de plaatsbeschrijving die je bij de start samen ondertekende.
  Kijk na of er nieuwe schade is aan je kot. Is er schade, dan moet jij zorgen dat ze hersteld raakt. De kosten voor de herstelling kan je afhouden van de waarborg. Stort nadien de (rest van de) waarborg terug aan de onderhuurder.
 • Heb je aparte tellers voor EGW? Noteer dan de nieuwe meterstanden op de plaatsbeschrijving. Spreek af hoe jullie de afrekening zullen regelen eens je de eindfactuur hebt ontvangen.