Kwa­li­teits­be­ge­lei­ding bij woon­ont­wik­ke­lin­gen in Oude Bareel

De Stad wil inzetten op kwaliteitsvol verdichten in de rand.

Kwaliteitsvol verdichten betekent dat er woonontwikkelingen komen met respect voor en ingebed in het waardevolle omliggende landschap. Hierbij moet er voldoende aandacht zijn voor de publieke groene ruimte, speelweefsel, buurtvoorzieningen en de aansluiting op de omliggende open ruimte.

In Oude Bareel zijn er verschillende private initiatiefnemers met verkavelingsplannen. Deze geplande verkavelingen liggen dicht bij elkaar en liggen allemaal in woongebied. De Stad startte daarom een begeleidingstraject op voor 5 verkavelingen. In het traject brengt de Stad de verschillende initiatiefnemers samen met eigenaars en buurtbewoners om te komen tot een gedragen masterplan voor de verkavelingen.

De Stad Gent wil daarbij:

 • onderzoeken hoe we slim en kwaliteitsvol kunnen verdichten zonder de eigenheid van het gebied uit het oog te verliezen
 • samenhang creëren tussen de aparte voorstellen
 • de kwaliteit van de voorstellen verhogen
 • meerwaarde zoeken voor de buurt
 • communicatie en participatie organiseren met de buurt

De verschillende projectgebieden in Oude Bareel

 • 1 = projectgebied Beelbroekstraat
 • 2 = projectgebied Zenobe Grammestraat-Achtenkouterstraat
 • 3 = projectgebied Achtenkouterstraat-Orchideestraat-Pijkestraat
 • 4 = projectgebieden Voordestraat
 • 5 = projectgebied Herman Teirlinckstraat
 • rode lijn = contour projectgebied
 • blauwe kleur = eerste fase

Communicatie- en participatietraject

De Stad organiseert verschillende infomomenten en workshops voor de buurt. Daarnaast zijn er ook aparte infomomenten van de private ontwikkelaars.

Je leest het hier als er nieuwe infomomenten gepland zijn.

tijdslijn

Eerste informatie voor de buurt

Tweede infomarkt

Onderzoek en ontwerp

Derde infomarkt