Stads­ver­nieu­wings­pro­ject

Herwaardering van de negentiende-eeuwse gordel rond de stad.

Rond de laatste eeuwwisseling startte het Gentse stadsbestuur met de opwaardering van de wijken in de negentiende-eeuwse gordel rond de stad. Wijk per wijk werd aangepakt met een ambitieus stadsvernieuwingsproject.

De Brugse Poort beet de spits af. Onder de noemer ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ ontstonden plannen om de buurt op te waarderen, te herstructureren én om de functionele, culturele en sociale mix in de wijk te versterken.

Samenwerken

Voor het stadsvernieuwingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort werkt de Stad Gent samen met verschillende partners.

Het project wordt gefinancierd door:

  • De Stad Gent
  • De provincie Oost-Vlaanderen
  • Het Vlaams Gewest
  • Het Federaal Grootstedenbeleid
  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.