Dienst Stedelijke Vernieuwing - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Programmaregisseurs en -communicatoren werken aan stedelijke vernieuwing in Gent. De stad Gent is voortdurend in ontwikkeling. Verspreid over de hele stad vernieuwen en ontwikkelen we hele gebieden door middel van programma's voor stedelijke vernieuwing.
Om die complexe en integrale programma’s in goede banen te leiden zijn bij de Stad Gent programmaregisseurs aan het werk. Ze werken vaak achter de schermen. Ze stemmen verschillende projecten op elkaar af, signaleren problemen bij de juiste organen en ondersteunen projectleiders van de verschillende diensten van de Stad.
 
Programmacommunicatoren zorgen ervoor dat alle informatie over deze programma's op het juiste tijdstip en op een goede manier tot bij Gentenaars en specifieke doelgroepen doorstroomt. Als er vragen zijn, wijzen zij de weg.
Bekijk het  overzicht van programma's voor stedelijke vernieuwing 

Liesbeth Bultinck, diensthoofd

Locatie