Project groengebied Oude Bareel

Meer bos, meer wandelmogelijkheden en meer natte natuur voor watergebonden planten en dieren in de Oude Bareel.

Groengebied Oude Bareel Sint-Amandsberg

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sint-Amandsberg
Openbaar groen en begraafplaatsen

Dit project maakt deel uit van het RUP Groen.

Het project Oude Bareel

De komende jaren koopt de Stad diverse percelen in de Oude Bareel aan. Dit gebeurt om het aanwezige bos uit te breiden, meer mogelijkheden voor natte natuur te creëren en de bestaande wandelverbindingen uit te breiden tot een samenhangend tragewegennetwerk. Het groengebied Oude Bareel wordt 8,5 hectare groot.

8,5 hectare nieuw groengebied

tijdslijn

Het groengebied Oude Bareel waarborgt een aantal biologisch waardevolle graslanden en bosjes. In het gebied komen bovendien ook de zeldzame bosmier en het bosmierlieveheersbeestje voor. Ten slotte is het gebied, met zijn knotbomenrijen en grachten, een restant van het vroegere aaneengesloten landbouwlandschap dat zich uitstrekte tussen Sint-Amandsberg en Sint-Kruis-Winkel. We willen deze waarden in de toekomst behouden en versterken.

De zone ter hoogte van de Beelbroekstraat biedt mogelijkheden voor waardevolle natte natuur. Na een detailonderzoek van de bodem- en grondwaterstand graven we een deel van de graslanden af tot op hun oorspronkelijke niveau. Door het herstellen van de veedrinkpoel bieden we extra kansen voor watergebonden planten en dieren, zoals salamanders en kikkers.

Ter hoogte van de Achtenkouterstraat planten we bijkomende bossen aan. Er zal ongeveer 4,5 ha bosuitbreiding worden gerealiseerd. Op die manier worden de bestaande kleine bosjes met elkaar verbonden tot één groot, robuust bos.

Het grootste deel van de boszone willen we openstellen voor publiek, met respect voor de aanwezige bosmierkolonies. Tussen de Beelbroekstraat en de Achterkouterstraat zal je aangenaam kunnen verpozen en uitgebreid wandelen dankzij een aaneensluitend tragewegennetwerk.

Timing

Tijdens de opmaak van het RUP Groen kon iedereen op verschillende momenten zijn opmerkingen formuleren. De komende jaren worden nog diverse info- en participatiemomenten georganiseerd.

Intussen werden al heel wat gronden aangekocht. De komende jaren gaan we daarmee verder.

In een volgende fase starten we met bebossen. We kiezen er hier maximaal voor om het gebied spontaan te laten begroeien met bomen en struiken. Een deel van het bos hebben we in december 2023 aangeplant samen met leerlingen uit het SJC Oude Bareel en met de buurt. Lees hier de bewonersbrief.

In 2024 zal de buurt nog zijn mening kunnen geven over de verdere inrichting van het groengebied.

De inrichting van het gebied met zitbanken en onverharde paden is gepland vanaf 2025.

Projectplan

Onderstaand projectplan toont welke doelstellingen we in de Oude Bareel willen bereiken.

 

Locatie