Project groengebied Slotendries

Meer bos voor iedereen, een aantrekkelijk wandelparcours en een aansluiting op de groenklimaatas Wonderwoud.

Wandelbos slotendries Oostakker

Project in ’t kort

In voorbereiding
Oostakker
Openbaar groen en begraafplaatsen

Dit project maakt deel uit van het RUP Groen.

Het project Slotendries 

De komende jaren koopt de Stad diverse percelen bij Slotendries in Oostakker aan. Dit gebeurt om het aanwezige bos en de bestaande wandelverbindingen uit te breiden. We creëren zo een aantrekkelijk wandelparcours dat aansluit op de groenklimaatas die het centrum van de stad met groenpool Wonderwoud verbindt. Het groengebied Slotendries wordt 15,1 hectare groot.

15,1 ha nieuw groengebied

tijdslijn

Het wandelbos Slotendries, gelegen bij het gelijknamige kasteeldomein, was in oorsprong een 'sterrenbos'. Dit is een open bos met stervormig wandelpatroon. Deze padenstructuur is door de jaren heen gedeeltelijk verdwenen en willen we herstellen, met respect voor de aanwezige natuurwaarden.

In het wandelbos komen verschillende soorten zeldzame vleermuizen voor, waaronder de rosse vleermuis, de watervleermuis en de grootoorvleermuis. Zij zijn voor hun overleving afhankelijk van de veteraanbomen in het bos. Vooral de oude beuken en eiken dienen als uitvalsbasis voor deze soorten. Ook dwergvleermuizen en laatvliegers gebruiken het bos en de nabije omgeving als foerageergebied (een plaats waar ze voedsel zoeken en vinden). Om zijn grote belang voor al deze soorten, willen we het bos met een gepaste bescherming veilig stellen.

We planten 9 ha nieuw bos.

Een deel hiervan sluit aan op het bestaande wandelbos Slotendries. Dat wordt zo verbonden met een aantal kleinere bosjes. Ook ten noorden van de R4 planten we bos bij.

Hierdoor ontstaat een groenbuffer langs beide kanten van de R4.

Het grootste deel van het gebied, ongeveer 10 ha, wordt opengesteld voor het publiek. We creëren extra wandelpaden aansluitend op het bestaande wandelbos. Zo ontstaat een aantrekkelijk wandelparcours. Hier zullen zowel de inwoners van Oostakker als de bezoekers van het bedevaartsoord en de leerlingen van de scholencampus volop van kunnen genieten.

De huidige functie en rol van het bedevaartsoord blijft ongewijzigd. Ook in de toekomst zal dit gebied een stiltegebied blijven, een plaats waar mensen troost en steun kunnen vinden.

Het groenproject maakt via de Sint-Jozefstraat deel uit van (en versterkt zo) de groenklimaatas Wonderwoud (GKA1).

 

Timing

Tijdens de opmaak van het RUP Groen kon iedereen op verschillende momenten zijn opmerkingen formuleren. De komende jaren worden nog diverse info- en participatiemomenten georganiseerd.

Intussen werden al heel wat gronden aangekocht. De komende jaren gaan we daarmee verder.

In een volgende fase starten we met bebossen. We kiezen er hier maximaal voor om het gebied spontaan te laten begroeien met bomen en struiken. Een deel van het bos planten we aan samen met de buurt.

De inrichting van het gebied met zitbanken en onverharde paden is gepland vanaf 2025.

Projectplan

Onderstaand projectplan toont welke doelstellingen we in groengebied Slotendries willen bereiken.

Locatie