Groendienst Stad Gent - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

Al meer dan 125 jaar maakt de Groendienst de Gentenaars het hof en zorgt ze voor elk wat wils. Dit doen we onder andere door:
 • Het beleid m.b.t openbaar groen, natuur, begraven en dierenwelzijn, voor te bereiden en uit te voeren.
 • Parken, speelterreinen, begraafplaatsen, hondenvoorzieningen en andere groenzones te ontwerpen, aan te leggen, te beheren en te onderhouden. Dit op basis van het groenstructuurplan, “de” leidraad voor de uitbouw van een samenhangend netwerk van parken, bos en natuurgebieden in Gent.
 • Aanvragen en projecten van derden, die een impact kunnen hebben op openbaar groen, natuur, bossen en landschap, te adviseren en/of te begeleiden.
 • Een regisserende rol op te nemen tussen de verschillende spelers die instaan voor de netheid op het openbaar domein.
 • Ongedierte te bestrijden en graffiti te verwijderen.
 • Straatbomen te beheren.
 • Het welzijn van dieren (inclusief wilde dieren) te verhogen.
 • De biodiversiteit in de stad te behouden en te versterken door:
    - Parken en openbaar groen te beheren via het principe van het Harmonisch Park- en Groenbeheer.
    - Bijzondere plant- en diersoorten te monitoren, inventariseren en op te nemen in het soortenplan en door acties op te zetten met het oog op soortenbescherming.
Bij de Groendienst kan je ook terecht voor informatie over:
 • De aanleg van een groengevel of groenslinger.
 • Het onderhoud van een straattuintje of medebeheer van buurtparkjes.
 • Overlast door ongedierte, zwerfkatten of overpopulatie van duiven, eenden, …
 • De toegankelijkheid en belevingsmogelijkheden van de parken en groenpolen.
 • Evenementen, campagnes en sensibiliseringsacties m.b.t openbaar groen- en  natuurbeleving in Gent.
 • Natuurvriendelijk en pesticidenvrij groenbeheer.

Els Mechant, directeur

Locatie