Groendienst Stad Gent - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Al meer dan 125 jaar maakt de Groendienst Gentenaars het hof.  Dit doen we door het beleid over openbaar groen, netheid, begraafplaatsen en dierenwelzijn voor te bereiden en uit te voeren.De Groendienst maakt deel uit van het Departement Stedelijke Ontwikkeling.

Dit zijn de 'bevoegdheden' en taken van de Groendienst:

 • Parken, speelterreinen, begraafplaatsen, hondenvoorzieningen en andere groenzones ontwerpen, aanleggen, beheren en onderhouden, op basis van het groenstructuurplan. Dat is ‘de’ leidraad voor de uitbouw van een samenhangend netwerk van parken, bos en natuurgebieden in Gent.
 • Aanvragen en projecten van derden, die een impact kunnen hebben op openbaar groen, natuur, bossen en landschap, adviseren en/of begeleiden.
 • Een regisserende rol opnemen tussen de verschillende spelers die instaan voor de netheid op het openbaar domein.
 • Ongedierte laten bestrijden.
 • Graffiti verwijderen.
 • Straatbomen beheren.
 • Het welzijn van dieren (inclusief wilde dieren) verhogen.
 • De biodiversiteit in de stad behouden en versterken door:
  • Parken en openbaar groen te beheren via het principe van het Harmonisch Park- en Groenbeheer.
  • Bijzondere plant- en diersoorten te monitoren, inventariseren en op te nemen in het soortenplan en door acties op te zetten met het oog op soortenbescherming.

Locatie