RUP 169 Groen

Het RUP Groen beschermt 257 hectare bestaande groengebieden en maakt de ontwikkeling van 113 hectare nieuwe natuur- en bosgebieden mogelijk.

RUP 169 Groen

Waarom een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Groen?

Dankzij het RUP Groen neemt de totale oppervlakte bestemd als groengebied met ongeveer een vijfde toe. Zo zetten we een belangrijke stap om Gent te wapenen tegen het veranderende klimaat.

Het RUP 169 Groen is van kracht sinds 6 december 2021. Daarmee kreeg 370 hectare – zo’n 560 voetbalvelden – in één klap een groene bestemming.

  • Zo’n 257 hectare is bestaand groen dat ook voor de toekomst wordt beschermd. Het gaat enerzijds over 109 hectare bestaand publiek toegankelijk groen, die vroeger gelegen waren in woongebied en nu een parkbestemming hebben gekregen. Anderzijds gaat het over 148 hectare waardevolle natuur en bos die worden beschermd.
  • Het RUP Groen maakt ook ca. 113 hectare nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken mogelijk door de herbestemming van bijkomende groenzones.

 

101 deelgebieden verspreid over Gent

Omdat het hier om een thematisch en geen gebiedsgericht RUP gaat, heeft het ook geen aaneengesloten plangebied. De onderdelen ervan zijn verspreid over het hele grondgebied van Gent. ‘Groen’ vormt het gemeenschappelijke element. In totaal telt het RUP Groen 101 deelgebieden.

Waar liggen de deelgebieden van het RUP Groen?

Bekijk de overzichtskaart PDF (1.87 MB)

Onderaan deze pagina vind je alle 12 bundels die elk in detail de deelgebieden in een bepaald deel van Gent behandelen, samen met de onteigeningsplannen, de motiverings- en projectnota’s, het college- en gemeenteraadsbesluit, de scopingsnota, de merscreeningsnota, de procesnota en de nota flankerend landbouwbeleid.

Nieuw bos en natuurgebied

Om bijkomend, toegankelijk groen te realiseren, is de Stad Gent grond aan het aankopen. Het stadsbestuur zal met name in Slotendries in Oostakker, de Oude Bareel in Sint-Amandsberg en de Rosdambeekvallei in Sint-Denijs-Westrem bijkomend bos aanleggen en nieuwe wandelpaden inrichten. In Oude Bareel wordt een moeraszone hersteld, en in Rosdambeekvallei de beekvallei.

Voor de realisatie van de nieuwe natuurgebieden Assels en Keuzemeersen in de Leievallei, zal de Stad samenwerken met erkende natuurverenigingen zoals Natuurpunt. De Stad maakt daarvoor aankoopsubsidies vrij.

Aandacht voor landbouw

Het RUP Groen heeft ook een impact op sommige landbouwers die nu in deze gebieden actief zijn. In overleg met de landbouworganisaties is daarom een pakket aan ondersteunende landbouwmaatregelen uitgewerkt. De pachtvrije landbouwgronden van OCMW Gent in de omgeving zullen door de Stad worden ingeschakeld als vervanggronden voor de landbouwers in hoofdberoep. Het is de eerste keer dat de Stad zo’n uitgebreid pakket aan maatregelen voor de landbouwsector aan een RUP koppelt.

 

OPGELET: de eventuele bijlagen onderaan deze pagina open je bij voorkeur met de internetbrowser Google Chrome.