Beleidsnota's 2014-2019

Bekijk de Beleidsnota's 2014-2019 van de Stad Gent, voor alle thema's.


Beleidsplannen Ruimtelijke ordening


Beleidsplannen Cultuur, Sport & Vrije tijd


Beleidsplannen Milieu, Groen & Klimaat


Beleidsplannen Werken en Ondernemen


Beleidsplannen Jeugd, Onderwijs en Kinderopvang


Beleidsplannen Wonen en (ver)bouwen


Beleidsplannen Welzijn en Gezondheid


Beleidsplannen Mobiliteit en Openbare werken


Beleidsplannen Burgerzaken


Beleidsplannen Gent en bestuur