En Route: aandacht voor wonen

Goed wonen is comfortabel wonen met een betaalbare energiefactuur. Vaak kan een kleine ingreep al een groot verschil maken.

Steun voor verbeteringen aan woningen in de Dampoortwijk

Je huis verbeteren is investeren in de waarde van jouw huis. Stad Gent en partners bieden heel wat maatregelen aan. Wil je weten welke maatregel voor jou interessant is? Neem dan contact op met een Woonwijzer. Het gaat onder andere over:

 

Wonen nieuwe stijl

Naast de verbetering van bestaande woningen, staan ook investeringen in nieuwe woonvormen op het programma van En Route.

  • In de oude champignonfabriek naast het buurtcentrum van Sint-Amandsberg komt een cohousingproject. In de Schildersstraat is er op dit moment al zo'n project. Ook andere kleine woonprojecten kunnen in deze buurt een plaats krijgen.
  • Het oude fabrieksgebouw tussen het Bijgaardepark en het koopcentrum langs de Dendermondsesteenweg bouwen we om tot een collectief woonproject met een vijftigtal woningen en één of meerdere buurtgerichte functies: het Bijgaardehof. In het project gaat speciale aandacht naar duurzaamheid, autoluw wonen en collectieve energievoorziening.
  • Meer info vind je op https://sogent.be/projecten/cohousing-bijgaardehof

Woonprojecten Oude Bareel

De Stad wil inzetten op kwaliteitsvol verdichten in de rand. Dat betekent dat er woonontwikkelingen komen met respect voor en ingebed in het waardevolle omliggende landschap.

Hierbij moet er voldoende aandacht zijn voor de publieke groene ruimte, speelweefsel, buurtvoorzieningen en de aansluiting op de omliggende open ruimte.

In Oude Bareel zijn er verschillende private initiatiefnemers met verkavelingsplannen. Deze geplande verkavelingen liggen zeer dicht bij elkaar en liggen allemaal in woongebied. Er zijn nog geen gedetailleerde inrichtingsvoorschriften opgelegd (bv. maximale bouwhoogte, doorsteken, etc.) en dus moet de eigenlijke inrichting van de woonprojecten nog bepaald worden.

De Stad besliste daarom een begeleidingstraject op te starten voor vier verkavelingen. In het traject brengt de Stad de verschillende initiatiefnemers samen met eigenaars en buurtbewoners om te komen tot een gedragen masterplan voor de 4 verkavelingen.

De Stad Gent wil daarbij:

  • onderzoeken hoe we slim en kwaliteitsvol kunnen verdichten zonder de eigenheid van het gebied uit het oog te verliezen
  • samenhang creëren tussen de aparte voorstellen
  • de kwaliteit van de voorstellen verhogen
  • meerwaarde zoeken voor de buurt
  • communicatie en participatie organiseren met de buurt.

De private ontwikkelaars werken momenteel verder aan een masterplan dat ze voor de zomer aan het college wensen voor te leggen. Daarbij wordt verder onderzoek gevoerd naar oa. de mobiliteitseffecten en de waterhuishouding.