Project Overpoort 2.0

Project Overpoort: stad Gent vernieuwde de straat en werkt acties uit voor een aangename, leefbare en veilige overpoortbuurt

Project overpoort: overpoort by night

Project in ’t kort

In uitvoering
Binnenstad
 • Mobiliteit
 • Wegenwerken
 • Ontmoeten

Waarover gaat het project Overpoort 2.0?

De Stad Gent wil met project Overpoort 2.0 de Overpoortbuurt leefbaarder en veiliger maken. Concreet willen we:

 • Een vernieuwde straat met verbeterde mobiliteit, een aangenamere omgeving met meer terrassen en opgeknapte gevels,...
 • Een beter evenwicht brengen tussen dag- en nachtleven met aangepaste activiteiten
 • Een nette uitgangsstraat met een betere sfeer 
 • Minder overlast voor buurtbewoners van de Overpoort en omgeving.

In samenwerking met de verschillende partners kwam er een vernieuwde straat en pakken we de problemen verder aan.

Overpoortstraat  ondertussen al heraanlegd

De vernieuwde Overpoortstraat biedt voortaan meer ruimte voor voetgangers, groen en terrassen. Er zijn ook extra vuilnisbakken, waaronder enkele speciale exemplaren waarin pizzadozen passen. De ingrepen kaderen in een groter plan voor een aangename en leefbare uitgaansbuurt. 

Een filmpje toont je hoe de nieuwe straat eruit ziet.

 Stand van zaken 

 Historiek Project Overpoort 2.0 

2023

 • 13 februari 2023: ondertekening wederzijdse engagementverklaring stad gent en horeca-uitbaters voor een veiliger, duurzamer en inclusiever nachtleven.
 • Februari 2023: aanplantingen groenzones Overpoort

2022

 • Najaar 2022: sensibilisatie acties tijdens feestnachten tegen overlast
 • September 2022: Vernieuwde Overpoortstraat klaar
 • Zomer 2022: speciale infomomenten voor handelaars over de werken en de samenwerking
 • Mei 2022 - eind augustus 2022  heraanleg Overpoortstraat.  De buurt en handelaars kregen opnieuw een praktische bewonersbrief over verloop van de werken.
 • Februari 2022: extra infocoaches om studenten te sensibiliseren
 • Begin 2022: invoering van éénrichtingsverkeer en van experiment met tijdelijke banken

2021

2020

 • Op 20 maart 2020 beslissen zo goed als alle café-uitbaters van de Overpoortstraat in samenspraak met de Stad om gratis kraantjeswater aan te bieden. Met de maatregel willen de café-uitbaters en de Stad Gent gezond en veilig uitgaan stimuleren . 
 • Bij start van het project maakten we ook een filmpje met een kort woord vanuit de buurt, studenten en horeca over het project Overpoort 2.0.

2018

 • Het studiebureau BUUR samen met Stad & Co, startte in opdracht van de Stad en in samenwerking met buurtbewoners, horeca-en handelszaken en studentenvertegenwoordiging een traject voor een visie op. Via klankbordgroepen, gesprekken en een enquête kwamen zij tot een visienota en actieplan voor de Overpoortbuurt. De toekomstvisie over de Overpoort lees je in de Visienota Project Overpoort van 2018.

Veelgestelde vragen

Locatie