Project Overpoort: uitgaansbuurt

Project Overpoort 2.0

Project Overpoort: stad Gent vernieuwde de straat en werkt acties uit voor een aangename, leefbare en veilige overpoortbuurt

Project in ’t kort

In uitvoering
Binnenstad
 • Mobiliteit
 • Wegenwerken
 • Ontmoeten

Waarover gaat het project Overpoort 2.0?

De Stad Gent wil met project Overpoort 2.0 de Overpoortbuurt leefbaarder en veiliger maken. Concreet willen we:

 • Een vernieuwde straat met verbeterde mobiliteit, een aangenamere omgeving met meer terrassen en opgeknapte gevels,...
 • Een beter evenwicht brengen tussen dag- en nachtleven met aangepaste activiteiten
 • Een nette uitgangsstraat met een betere sfeer 
 • Minder overlast voor buurtbewoners van de Overpoort en omgeving.

In samenwerking met de verschillende partners kwam er een vernieuwde straat en pakken we de problemen verder aan.

Project Overpoort 2.0 : laatste ontwikkelingen

Engagementsverklaring met horeca-uitbaters

Stad Gent neemt samen met de horeca-uitbaters uit de Overpoortstraat het engagement om zich gezamenlijk in te zetten voor voor een veiliger, duurzamer en inclusiever nachtleven.

Overpoortstraat heraanlegd

De vernieuwde Overpoortstraat biedt voortaan meer ruimte voor voetgangers, groen en terrassen. Er zijn ook extra vuilnisbakken, waaronder enkele speciale exemplaren waarin pizzadozen passen. De ingrepen kaderen in een groter plan voor een aangename en leefbare uitgaansbuurt. 

Een filmpje toont je hoe de nieuwe straat eruit ziet.

Historiek Project Overpoort 2.0 en communicatie

 • Op 20 maart 2020 beslissen zo goed als alle café-uitbaters van de Overpoortstraat in samenspraak met de Stad om gratis kraantjeswater aan te bieden. Met de maatregel willen de café-uitbaters en de Stad Gent gezond en veilig uitgaan stimuleren
 • Op 16 februari 2021 gingen we van start met een kick-off voor alle betrokkenen van de handelaars en de buurt. Heel de buurt en alle handelaars kregen een startfolder met uitleg over het project. De presentatie van de kick-off met meer uitleg over historiek, stand van zaken, werking ateliers.De tweede bewonersfolder heraanleg Overpoortstraat gaf ook meer uitleg over de heraanleg van de Overpoortstraat.
 • In 2021 werkte de stad met handelaars en andere betrokkenen aan het project in een aantal ateliers.
 • Op 6 december 2021 was er een tweede infomoment waar de plannen voor heraanleg in een presentatie aan de buurt en handelaars  voorgesteld. De buurt en handelaars kregen een tweede bewonersfolder heraanleg Overpoortstraat .
 • Begin 2022: invoering van éénrichtingsverkeer en van experiment met tijdelijke banken
 • Mei 2022 - eind augustus 2022  heraanleg Overpoortstraat.  De buurt en handelaars kregen opnieuw een praktische bewonersbrief over verloop van de werken.
 • Zomer 2022: speciale infomomenten voor handelaars over de werken en de samenwerking
 • September 2022: Vernieuwde Overpoortstraat klaar
 • Najaar 2022: sensibilisatie acties tijdens feestnachten tegen overlast
 • Februari 2023: aanplantingen groenzones Overpoort
 • 13 februari 2023: ondertekening wederzijdse engagementverklaring stad gent en horeca-uitbaters voor een veiliger, duurzamer en inclusiever nachtleven.

Bij start van het project maakten we ook een filmpje met een kort woord vanuit de buurt, studenten en horeca over het project Overpoort 2.0.

Wat is de voorgeschiedenis van het Project Overpoort 2.0?

De afgelopen jaren  nam de Stad Gent, in nauw overleg met verschillende actoren, allerlei maatregelen voor meer leefbaarheid in de Overpoortbuurt. Zo waren er bijvoorbeeld het glasverbod, het plaatsen van camera’s en allerlei sensibiliseringscampagnes. Dit had al effect, maar de Stad Gent is nog geen stapje verder gegaan. Het studiebureau BUUR samen met Stad & Co, heeft in opdracht van de Stad en in samenwerking met buurtbewoners, horeca-en handelszaken en studentenvertegenwoordiging een traject voor een visie opgestart. Via klankbordgroepen, gesprekken en een enquête kwamen zij tot een visienota en actieplan voor de Overpoortbuurt.

De toekomstvisie over de Overpoort lees je in de Visienota Project Overpoort van 2018.

Om alvast inspiratie op te doen gingen een aantal handelaars, studenten en bewoners een bezoekje brengen aan Stratumseind, de langste kroegenstraat van Nederland. Er zijn heel wat parallellen met de Overpoortbuurt. Bekijk het filmpje om te zien hoe de stad Eindhoven de buurt aanpakte.

Veelgestelde vragen

Locatie