Acteurs op pad in Overpoortbuurt om studenten te sensibiliseren

Om de buurt rond de Overpoort aangenaam en leefbaar te houden, organiseert de Stad Gent een nieuwe sensibiliseringsactie.

Om de buurt rond de Overpoort voor bewoners aangenaam en leefbaar te houden, organiseert de Stad Gent naast de jaarlijks terugkerende initiatieven ook een nieuwe sensibiliseringsactie: acteurs gaan 's nachts met een 'mobiel salon' op pad om feestvierders op een ludieke manier op hun impact te wijzen.

De nieuwe sensibiliseringsactie gaat morgen, op woensdag 5 oktober 2022, van start. Van 22 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts zullen drie professionele acteurs met een mobiel salon door de Sint-Pietersnieuwstraat, Kunstlaan en Normaalschoolstraat trekken. In die straten rond de Overpoort zullen ze studenten uitnodigen om in een huiselijke omgeving na te denken over hun impact op de buurt. De actie wordt herhaald op 6, 12, 13, 19 en 20 oktober en wordt daarna geëvalueerd.

Studenten zijn welkom in onze stad, maar moeten ook respect hebben voor onze bewoners. Via verschillende sen­si­bi­li­se­ren­de acties, zowel rond nachtlawaai, afval als wildplassen, trachten we hen bewust te maken van hun impact.

Mathias De Clercq, burgemeester

De nieuwe actie kadert in een bredere aanpak om de uitgaansbuurt ook voor buurtbewoners aangenaam en leefbaar te houden. Zo werd de Overpoortstraat pas nog heraangelegd, is er geregeld communicatie met de buurt en is de politie frequent aanwezig. Er zijn extra bemande publieke toiletten en Ivago stuurt extra ploegen. Tot slot waken infocoaches over de sfeer en organiseert de Stad opleidingen voor barpersoneel en studentenverenigingen om te leren omgaan met grensoverschrijdend gedrag en conflicten.