Mathias De Clercq

Burgemeester - Open Vld

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Contactgegevens

De Clercq Mathias

Bevoegdheden

 • strategische planning
 • internationale samenwerking
 • interne coördinatie en algemene zaken
 • openbaarheid van bestuur
 • bestuursondersteuning
 • organisatieontwikkeling en organisatiebeheersing
 • interne en externe communicatie, onthaal, stadsmarketing en stadspromotie
 • klachtenmanagement
 • asielbeleid
 • vluchtelingenbeleid en SOI
 • strategische subsidies (Stedenfonds, Doelstelling II,  Stadsvernieuwingsfonds, Europese fondsen, …)
 • juridische aangelegenheden
 • politie over de vertoningen
 • veiligheidsbeleid, politie en brandweer, met inbegrip van verkeersveiligheid en onbewoonbaarverklaring van woningen, preventie- en overlastbeleid
 • plaatsnaamgeving
 • data-analyse en geodata-analyse
 • stedelijke vernieuwing
 • innovatiebeleid