Mathias De Clercq

burgemeester - Open Vld

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Bevoegdheden

 • strategische planning;
 • internationale samenwerking;
 • interne coördinatie en algemene zaken;
 • openbaarheid van bestuur,
 • bestuursondersteuning;
 • organisatieontwikkeling en organisatiebeheersing;
 • interne en externe communicatie, onthaal, stadsmarketing en stadspromotie;
 • klachtenmanagement;
 • asielbeleid;
 • vluchtelingenbeleid en SOI;
 • strategische subsidies (Stedenfonds, Doelstelling II,  Stadsvernieuwingsfonds, Europese fondsen, …);
 • juridische aangelegenheden;
 • politie over de vertoningen;
 • veiligheidsbeleid, politie en brandweer, met inbegrip van verkeersveiligheid en onbewoonbaarverklaring van woningen, preventie- en overlastbeleid;
 • plaatsnaamgeving;
 • data-analyse en geodata-analyse;
 • stedelijke vernieuwing;
 • innovatiebeleid.