Horeca-uitbaters en Stad engageren zich samen voor betere Overpoort

De Stad Gent en de horeca-uitbaters hebben een engagementsverklaring getekend voor een veiliger, duurzamer en inclusiever nachtleven.

De Stad Gent en de horeca-uitbaters uit de Overpoort hebben een engagementsverklaring getekend. De uitbaters engageren zich onder meer om over te schakelen op herbruikbare bekers en het voetpad voor hun gevels proper te houden. De Stad zorgt dan weer voor gratis en toegankelijk publiek sanitair, en helpt mee een sfeergebied op te richten.

De heraanleg van de Overpoort werd afgerond in september 2022, maar het project 'Overpoort 2.0' omvat meer. De horeca-uitbaters en de Stad Gent hebben nu een engagementsverklaring ondertekend voor een veiliger, duurzamer en inclusiever nachtleven. In die verklaring staan een aantal concrete engagementen, zowel aan de stadszijde als die van de uitbaters.

De uitbaters engageren zich onder meer voor uniforme terrassen, om herbruikbare bekers in te voeren en gratis kraantjeswater aan te bieden. Ze zullen ook de stoep voor hun gevel mee proper houden en opleidingen rond conflictbeheersing en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag volgen. Vanuit de Stad wordt naast de integrale heraanleg van de Overpoort ook nog gratis en toegankelijk publiek sanitair voorzien, zal de oprichting van een sfeergebied ondersteund worden en wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld voor gevelrenovaties. De Stad gaat ook verder in overleg met de uitbaters en de onderwijsinstellingen rond de inzet van infocoaches in de Overpoort.

We investeren fors in de Overpoort, we verwachten dan ook inspanningen van de uitbaters om mee te helpen de omslag te maken naar een aangename en wijze uitgaansbuurt.

Mathias De Clercq, burgemeester

Deze enga­ge­ments­ver­kla­ring is een grote stap naar een nauwere samenwerking tussen Stad en uitbaters. Op lange termijn ben ik ervan overtuigd dat dit ons allemaal ten goede komt.

Gilles De Bruyne, uitbater Decadance