Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw - Groen

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Contactgegevens

Filip Watteeuw

Bevoegdheden

 • mobiliteitsbeleid, parkeerbeleid en verkeersplanning, taxidiensten;
 • inname openbare weg (reclame, kabels, straatmeubilair, straatgeveltuintjes en leidingen);
 • inname van de openbare weg voor terrassen en ambulante handel en tijdens de Gentse Feesten;
 • stedelijke wegen, bruggen en (onbevaarbare) waterlopen;
 • lichtplan;
 • 3D GIS;
 • buurtwegen, rooilijnen;
 • architectuurbeleid, stadsbouwmeester;
 • stedenbouw, omgevingsvergunningen;
 • bescherming van monumenten en stadsgezichten en van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen, beheer over stadsmonumenten, stadsarcheologie, Archief Gent;
 • notarisinlichtingen;
 • tijdelijke inname van de openbare weg;
 • herstelvorderingen.