Bram Van Braeckevelt

Schepen van Netheid, Toerisme, Werk en Feesten - Groen

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Contactgegevens

Bram Van Braeckevelt

 

Bevoegdheden

  • jaarmarkten, Gentse Feesten, kermissen, feesten, dekenij- en buurtfeesten;
  • evenementenbeleid;
  • Film Office;
  • beleid inzake arbeidsmarkt en werkgelegenheid, werkervaringsprojecten, sociale tewerkstelling ten behoeve van kortgeschoolde en langdurig werkzoekenden;
  • afvalpreventie, -inzameling en -verwerking;
  • openbare netheid;
  • toerismebeleid.