Bram Van Braeckevelt

Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme - Groen

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

 

Bevoegdheden

  • toerismebeleid;
  • sociale personeelsaangelegenheden;
  • HR-beleid;
  • kwaliteitszorg;
  • interne preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneeskunde, geneeskundige controle;
  • afvalpreventie, -inzameling en -verwerking, openbare netheid;
  • beleid inzake arbeidsmarkt en werkgelegenheid, werkervaringsprojecten, sociale tewerkstelling ten behoeve van kortgeschoolde en langdurig werkzoekenden.