Hafsa El-Bazioui

Schepen van Personeel, Jeugd, Facilitair Management en Internationale Solidariteit - Groen

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Contactgegevens

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheden

  • facilitair beleid en patrimonium;
  • onderhoud van standbeelden, fonteinen, openbaar sanitair, kiosken;
  • sociale personeelsaangelegenheden;
  • HR-beleid;
  • kwaliteitszorg;
  • interne preventie en bescherming op het werk, arbeidsgeneeskunde, geneeskundige controle;
  • jeugdbeleid, studentenaangelegenheden;
  • internationale solidariteit.