Sofie Bracke

Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven - Open Vld

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Contactgegevens

Sofie Bracke

Bevoegdheden

  • beleid inzake economie, economische dienstverlening, kantoren, bedrijventerreinen, acquisitie, uitgiftebeleid, sectorenbeleid, ondernemerschap, startersbeleid, duurzaam ondernemen;
  • markten en foren, ambulante handel, middenstand, detailhandel;
  • sportbeleid;
  • publiekszaken en digitalisering (District09);
  • informatisering van stadsdiensten;
  • administratieve vereenvoudiging;
  • haven.