Projectbureau Ruimte - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

Projectbureau Ruimte is een dienst in het Departement Stedelijke Ontwikkeling.

  • De projectleiders van Projectbureau Ruimte coördineren complexe ruimtelijke (master)projecten, in samenwerking met andere stadsdiensten, overheden, nutsbedrijven en private partners.

    Bekijk hier een lijst met projecten.
     
  • Samen met de Dienst Organisatieontwikkeling organiseren en optimaliseren we de projectwerking van de Stad Gent, het OCMW Gent, District09 en sogent. Thema’s die hier aan bod komen zijn: portfoliobeheer, kennisbeheer, kwaliteitsbeheer, databeheer, procesbeheer en middelenbeheer.
     
  • Het team bestaat verder uit juristen, landmeters, communicatoren, administratief medewerkers, … die praktische ondersteuning bieden aan de projectleiders.

Locatie