Vernieuwde Overpoort ontvangt eerste studenten

De straat biedt meer ruimte voor voetgangers, groen en terrassen. Er zijn extra vuilnisbakken, waaronder enkele waarin pizzadozen passen.

De Overpoortstraat biedt voortaan meer ruimte voor voetgangers, groen en terrassen. Er zijn ook extra vuilnisbakken, waaronder enkele speciale exemplaren waarin pizzadozen passen. De ingrepen kaderen in een groter plan voor een aangename en leefbare uitgaansbuurt.

Nieuw elan

Het Project Overpoort 2.0 wil de uitgaansstraat een nieuw elan geven. Bedoeling is een beter evenwicht tussen dag- en nachtleven, meer netheid en minder overlast voor de buurt. Van januari tot eind mei 2022 was er al een tijdelijke herinrichting, nu is de definitieve Overpoort klaar om de eerste studenten te ontvangen.

We kiezen voor een totaalaanpak: naast de herinrichting van de straat hebben we ook nagedacht over betere verlichting, publiek sanitair, afval en veiligheid. Zowel handelaars, buurtbewoners als studenten werden betrokken bij de uitwerking van de plannen.

Mathias De Clercq , burgemeester

Groener en ruimer

De straat is voortaan een erf en werd vernieuwd van gevel tot gevel, met middenin ruimte voor bussen, leveranciers, fietsers en voetgangers. De overgebleven ruimte geeft meer mogelijkheden voor groen en terrassen. De Stad werkt intussen aan een 'terrasinplantingsplan' om de terrassen meer eenheid te geven. Er zijn ook extra plantvakken met groen en een groengevel tegen het Liberaal Archief. Het straatgroen zelf wordt aangeplant eind 2022, begin 2023.

Voetgangers mogen de volledige breedte van de weg gebruiken en hebben voorrang op al het andere verkeer: fietsers, leveranciers en de bussen die enkel nog staduitwaarts rijden, overdag tot 19 uur. Op een viertal plaatsen zijn er speciale laad-en loszones voor de handelaars.

Met de heraanleg brengen we de ver­blijfs­kwa­li­teit in de Overpoort naar een hoger niveau. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Meer groen en meer ruimte voor terrassen. Mooie publieke ruimte, niet enkel 's nachts maar ook overdag.

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit en Publieke Ruimte

Aangenaam en veilig

Er komt opnieuw extra publiek sanitair aan het Stalhof, een toiletcontainer die opent op de drukste avonden van 23 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. De infocoaches van de Stad staan op drukke avonden paraat om bezoekers op de regels te wijzen en feestvierders te helpen. Ook de jaarlijkse sensibiliseringscampagnes tegen wildplassen en seksueel grensoverschrijdend gedrag keren terug. De politie blijft tot slot op de drukke avonden aanwezig, en voor de veiligheid van de bezoekers geldt er tussen 20 uur 's avonds en 8 uur 's morgens een glasverbod in de Overpoorstraat, het Stalhof, het Kramersplein en de Voetweg.

Proper en duurzamer

Het aantal vuilnisbakken in de straat is uitgebreid. In totaal zijn er nu 24 gewone, groene vuilnisbakken en 3 nieuwe types geschikt voor pizzadozen. Tijdelijke stickers met duidelijke iconen tonen welk afval waar thuishoort. Ivago leegt de vuilnisbakken tweemaal per dag, ook in het weekend. Om het afval te verminderen, wordt in de toekomst samen met een aantal handelaars een testproject opgezet met herbruikbare bekers.

 

De aanpak van de Overpoortbuurt staat nooit stil, en de Stad Gent is in voortdurend overleg met buurtbewoners, handelaars en studenten voor verbeteringen. Zo wordt er alvast een sfeergebied/handelaarsvereniging opgericht die structurele steun zal krijgen van PuurGent.