Tijdelijke ingrepen in Over­poort­straat als voorsmaakje van heraanleg

Vanaf eind januari 2022 wordt de rijweg smaller, komt er eenrichtingsverkeer staduitwaarts en komen er extra fietsenstallingen en groen.

De Overpoortstraat wordt tijdelijk heringericht als test voor de definitieve heraanleg. Vanaf eind januari 2022 komen er tijdelijke banken die de terrassen afscheiden van de straat en de rijweg smaller maken. Er wordt eenrichtingsverkeer staduitwaarts ingevoerd. Er komen ook extra fietsenstallingen en meer groen.

Banken als test

De tijdelijke banken uit recuperatiehout zullen de nieuwe terrassen markeren en de rijweg versmallen tot een breedte van 6 meter. De Overpoortstraat wordt een erfzone, voetgangers mogen er dus ook op de rijweg. Het gemotoriseerd verkeer zal enkel nog staduitwaarts door de Overpoortstraat kunnen. Er worden ook fietsenstallingen bijgeplaatst en de zone aan het Liberaal Archief wordt een groene verblijfszone.

De werken voor deze tijdelijke inrichting starten begin januari 2022. De tijdelijke inrichting wordt eind januari tot midden mei uitgetest als basis voor de definitieve heraanleg midden 2022. Het is de eerste stap in het project Overpoort 2.0.

We trekken bijna één miljoen euro uit om van de Overpoort opnieuw een aangename plek te maken. Gents bekendste uitgaansstraat krijgt zo een complete make-over. 

Mathias De Clercq , burgemeester

Heraanleg vanaf tweede helft mei 2022

Vanaf de tweede helft van mei 2022 starten de werken voor de definitieve heraanleg van de Overpoortstraat. De werken zullen afgewerkt zijn tegen de start van het academiejaar 2022-2023. Er komt meer ruimte voor terrassen, drempels worden weggewerkt voor betere toegankelijkheid, er komt meer groen in de straat en er komen zones voor laden en lossen. Verkeer zal alleen nog mogelijk zijn staduitwaarts.

Ook de Over­poort­straat verdient het om kwalitatief te worden ingericht. Dat is belangrijk voor de bewoners, studenten, handelaars en horeca. Er komt meer groen, het wordt toegankelijker en veiliger. 

Filip Watteeuw , schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Hefboom voor dageconomie en nieuw imago

Met de heraanleg geeft de Stad Gent het startschot om samen met ondernemers, buurtbewoners en andere partners, zoals de politie en Ivago, de buurt een nieuw elan te geven. De Stad zet nu al in op infocoaches om het uitgaansleven mee in goede banen te leiden. De Stad zal ook focussen op afvalpreventie, nudging en publiek sanitair. De vernieuwde Overpoortstraat moet zo een hefboom worden voor de dageconomie in de straat en voor een nieuw imago.

Dit project is het resultaat van een voortraject waarin studiebureau BUUR samen met Stad & Co. in opdracht van de Stad Gent een langetermijnvisie uitwerkte voor de Overpoortbuurt. Die visie werd omgezet in concrete acties via thematische ateliers.

De Overpoort 2.0 is een verhaal waar we samen met de stad en de buurt aan schrijven. We willen de Overpoort uitgaansproof maken met zowel een dag- als nachtfunctie. De aanpassingen voldoen aan de noden van vandaag en die van morgen. De samenwerking tussen de stad en de handelaars is een school­voor­beeld.

Tim Joiris , voorzitter vzw Gentse Tappers