Naar een toekomstvisie voor de Watersportbaan

Nieuwe ontwikkelingen rond de Watersportbaan vragen afstemming en de sociale noden zijn hoog. Daarom werken we aan een toekomstvisie.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Noord, Watersportbaan - Ekkergem, Brugse Poort - Rooigem

De omgeving van de Watersportbaan, tussen de R40 stadsring, R4, het spoor en de Leie kent een grote diversiteit in functies en gebruik, zowel op lokaal - als bovenlokaal niveau. De Watersportbaan ontstond in de jaren ’50 als een samenhangend stedenbouwkundig project met sociale hoogbouw, een uitgestrekt landschap, sportinfrastructuur en andere voorzieningen.

 

Uitdagingen en kansen

Van op afstand lijkt die samenhang nog aanwezig. Nieuwe bouwprojecten en ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie. Daarnaast verhoogt de kwetsbaarheid van (vooral) sociale huurders in de woontorens en mist de wijk buurtvoorzieningen en openbare ruimte op mensenmaat.

Toch zijn er ook veel kansen met onder andere het nieuw wijkgezondheidscentrum, de komende fietsersbrug, renovatiebewegingen van de sociale hoogbouw en de vernieuwing van de campus Offerlaan. De publieke ruimte kan heringericht worden met aandacht voor geborgenheid, en verbindende en activerende activiteiten. De aanwezige open ruimte geeft ook mogelijkheden op vlak van klimaatneutraliteit. Daarnaast kunnen de sport- en hoger onderwijscampussen in de omgeving een troef zijn voor inhoudelijke samenwerking en delen van (buiten)ruimte en functies.

 

Aan de slag!

De Stad Gent gaf de opdracht aan het team Els Vervloesem – Latitude om een toekomstvisie op te maken. De Stad zal overleg organiseren met bewoners, gebruikers en diverse stakeholders in het gebied. De studie zal ongeveer tot eind 2023 duren.

De studie geniet de financiële steun van de Vlaamse overheid.

 

Postkaarten kondigen start opmaak studie aan

We informeren bewoners over de start van de studie met postkaartjes. Bewoners kunnen ook signalen doorgeven door de postkaart terug te sturen of online te antwoorden. (De illustraties zijn van Leen Huysmans.)

Bekijk hier de postkaartjes PDF (13.37 MB)

Locatie