Project Watersportbaan: de Annie Vande Wielebrug, een nieuwe brug voor wandelaars en fietsers

Vanaf het voorjaar van 2024 kunnen voetgangers en fietsers veilig de Watersportbaan oversteken dankzij de Annie Vande Wielebrug.

Project in ’t kort

In uitvoering
Watersportbaan - Ekkergem
Wegenwerken

Belangrijke schakel in het 'Westerringspoor'

De nieuwe fiets- en wandelbrug over de Watersportbaan vormt een belangrijke schakel binnen de hoofdfietsroute 'Westerringspoor'.

 • Ze sluit aan op het fietspad aan de Papiermolenstraat en het Alice Béviairepad aan Malem.
 • In het verlengde van het Alice Béviairepad gaat de nieuwe brug over het water waar ze uitkomt op de Zuiderlaan. Daar kunnen voetgangers en fietsers hun weg verderzetten via de Strandlaan en zo aansluiten op het fietspad in de Vissersdijk.
 • De brug vormt het sluitstuk van één doorlopende fietsverbinding vanaf de Bloemekenswijk tot aan de Blaarmeersen en het station Gent-Sint-Pieters.
 • Er wordt verwacht dat per dag meer dan 3.000 fietsers en voetgangers gebruik zullen maken van de brug.

De meest recente bewonersbrief

Lees hier over de start van de nieuwe bouwfase aan de Noorderlaan

Brief van 14 februari 2024 PDF (300.85 kB)

Een veilig ontwerp binnen de bestaande omgeving

 • De omgevingsaanleg is, net zoals de brug zelf, functioneel verfijnd en geeft voorrang aan maximale toegankelijkheid, zichtbaarheid en veiligheid.
 • Het ontwerp houdt rekening met een maximale zichtbaarheid van alle weggebruikers op elk punt van, naar en op de brug.
 • De brug is zeven meter breed en waaiert aan beide uiteindes wat uit. Veilige oversteekzones voor fietsers en voetgangers maken een  comfortabele aansluiting mogelijk op de Noorderlaan en Zuiderlaan.

De brug heeft een open structuur en is makkelijk te onderhouden

 • Het ontwerp van de brug houdt rekening met het mooie zicht over de Watersportbaan in de richting van de stad. De structuur van de brug is open en sober.
 • Alle onderdelen zijn vlot toegankelijk. Zo kan de brug ook makkelijk worden onderhouden en geïnspecteerd.
 • De zijplaten of flenzen van de stalen draagstructuur zijn niet over de gehele lengte even hoog. Ze worden bovendien voorzien van een reeks verticale openingen. Zo krijgt de brug haar optimale structuur, is ze een stuk lichter en ontstaan er panoramische doorzichten vanop de brug.

Een spectaculaire verhuisoperatie

 • Het plaatsen van de brug was eigenlijk gepland voor het weekend van 3 tot 6 november 2023. Door het slechte weer moesten de werken uitgesteld worden. In het weekend van 10 tot 12 november 2023, kon de spectaculaire verhuis- en plaatsingsoperatie dan toch opstarten. De brug ligt nu op haar plaats. Vanaf het voorjaar 2024 zullen voetgangers en fietsers er gebruik van kunnen maken. Fietsers kunnen dan veel veiliger en vlotter rijden tussen de Muide, Wondelgem, de Bloemekenswijk en het Sint-Pietersstation.
 • De brug kwam toe vanuit de Gentse Haven via de Ringvaart. Via de Ringvaart werd de metalen brugconstructie van 90 meter lang, 15 meter breed en 230 ton zwaar tot aan de Watersportbaan gevaren. Daar lichtten grote kranen het gevaarte uit de Ringvaart en werd de brug over de R4 getild. Vervolgens werd ze via de Noorderlaan vervoerd tot aan een speciaal ponton van waar één zijde van de brug over water naar de overkant werd gedraaid.

Timing

 • De brug ligt op haar plaats sedert zaterdag 11 november 2023. Er wordt nu verder gewerkt aan de aansluitingen van de brug.
 • In het voorjaar van 2024 zou de brug klaar moeten zijn, onder voorbehoud van onvoorziene weers- en of werfomstandigheden.
 • De werken worden uitgevoerd door de T.M. Aelterman bv, Artes Depret nv, Denys nv.

Financiering

 • De Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid financieren de brug en de fietssnelweg voor het grootste deel via het fietsfonds.
 • De Stad Gent en FARYS/TMVW nemen het overige deel en de aanpassingen aan Noorderlaan en Zuiderlaan op zich.

Bewonersbrieven- Persbericht

Locatie