Toekomstbeeld Nekkersberglaan
Toekomstbeeld Nekkersberglaan

Project Nekkersberglaan en Belvédèreweg

De Stad Gent en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Nekkersberglaan en de Belvédèreweg, de ontwerpplannen zijn klaar.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Watersportbaan - Ekkergem
Wegenwerken

Het ontwerp

Er komt een rijweg in asfalt van 6,70 m breed. De rijweg in de Belvédèreweg en in de Nekkersberglaan wordt deels verplaatst en komt voor residentie Elektra te liggen. In Aan De Bocht komt een rijweg van betonstraatstenen van 3,90 m breed.
We leggen langs beide zijden van de rijweg parkeerstroken aan in kasseien, met plantvakken voor bomen. Over de hele lengte komen voetpaden in betonstraatstenen, deze voetpaden variëren in breedte, naargelang de ligging.

We leggen een groenzone aan met een fiets- en wandelpad in het deel van de Belvédèreweg langs de Leie. Auto's mogen hier niet langer rijden.

Woonerf

Het stuk van de Nekkersberglaan tussen de huisnummers 37 en Aan De Bocht leggen we aan als woonerf met parkeerplaatsen in kasseien en plantvakken

Een fiets- en wandelpad

Langs de Leie, in beton, drie meter breed ter hoogte van de groenzone. Dit pad verbindt het nieuwe woonerf (Nekkersberglaan tussen huisnummers 37 en Aan De Bocht) met de fietspaden langs de Zuiderlaan. Op de Zuiderlaan leggen we de fietsoversteek opnieuw aan.

Het verkeer

Er blijft dubbelrichtingsverkeer mogelijk op de hoofdas Nekkersberglaan- Belvédèreweg met een snelheidsregime van 30 km/uur.

Parkeren

We leggen de parking tussen de residenties Elektra en Borluut opnieuw aan en werken de toegangen tot de parkings uit met een doorlopend voetpad met inrijelementen

Huisvuil

Ter hoogte van residenties Belvédère en Elektra komen er twee sorteerstraatjes met elk 5 ondergrondse containers.

Rioleringswerken

FARYS legt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afval- en regenwater worden dan gescheiden van elkaar afgevoerd.

Wat gebeurt wanneer?

  • In het voorjaar van 2023 komen de nutsmaatschappijen langs om leidingen zoals voor elektriciteit, gas, drinkwater,…te vernieuwen waar nodig. Over die werken krijgen de bewoners vooraf bewonersbrieven.
  • Mits een gunstig verloop van het dossier starten de wegenis- en rioleringswerken in het voorjaar van 2024 en pas nadat alle werken aan de leidingen klaar zijn.

Benieuwd naar het voorontwerpplan?

Bekijk het hier PDF (1.65 MB)

Locatie