Project Nek­kers­berglaan en Belvédèreweg

De Stad Gent en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Nekkersberglaan en de Belvédèreweg, de ontwerpplannen zijn klaar.

Toekomstbeeld Nekkersberglaan
Toekomstbeeld Nekkersberglaan

Project in ’t kort

In voorbereiding
Watersportbaan - Ekkergem
Wegenwerken

Het ontwerp

Er komt een rijweg in asfalt van 6,70 m breed. De rijweg in de Belvédèreweg en in de Nekkersberglaan wordt deels verplaatst en komt voor residentie Elektra te liggen. In Aan De Bocht komt een rijweg van betonstraatstenen van 3,90 m breed.
We leggen langs beide zijden van de rijweg parkeerstroken aan in kasseien, met plantvakken voor bomen. Over de hele lengte komen voetpaden in betonstraatstenen, deze voetpaden variëren in breedte, naargelang de ligging.

We leggen een groenzone aan met een fiets- en wandelpad in het deel van de Belvédèreweg langs de Leie. Auto's mogen hier niet langer rijden.

Woonerf

Het stuk van de Nekkersberglaan tussen de huisnummers 37 en Aan De Bocht leggen we aan als woonerf met parkeerplaatsen in kasseien en plantvakken

Een fiets- en wandelpad

Langs de Leie, in beton, drie meter breed ter hoogte van de groenzone. Dit pad verbindt het nieuwe woonerf (Nekkersberglaan tussen huisnummers 37 en Aan De Bocht) met de fietspaden langs de Zuiderlaan. Op de Zuiderlaan leggen we de fietsoversteek opnieuw aan.

Het verkeer

Er blijft dubbelrichtingsverkeer mogelijk op de hoofdas Nekkersberglaan- Belvédèreweg met een snelheidsregime van 30 km/uur.

Parkeren

We leggen de parking tussen de residenties Elektra en Borluut opnieuw aan en werken de toegangen tot de parkings uit met een doorlopend voetpad met inrijelementen

Huisvuil

Ter hoogte van residenties Belvédère en Elektra komen er twee sorteerstraatjes met elk 5 ondergrondse containers.

Rioleringswerken

FARYS legt in deze straten een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afval- en regenwater worden dan gescheiden van elkaar afgevoerd.

Wat gebeurt wanneer?

 • in januari 2024: 
  • komen de nutsmaatschappijen langs om waar nodig leidingen voor elektriciteit, gas, drinkwater,…te vernieuwen. Over die werken worden de bewoners vooraf geïnformeerd met een bewonersbrief.
  • wordt een elektriciteitscabine geplaatst in de Nekkersberglaan.
 • in september 2024:
  • starten de wegenis- en rioleringswerken in Aan de Bocht.
 • eind oktober 2023:
  • worden 6 hoogstammige bomen gerooid die op het tracé liggen van de nutsleidingen. Deze bomen worden gecompenseerd in het nieuwe plan voor de integrale heraanleg.

Benieuwd naar het ontwerpplan?

Bekijk het hier PDF (2.08 MB)

Locatie