Farys - openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

- Defectennummer water 

 078 35 35 88 (24 op 24, 7 dagen op 7)

 Voor meldingen van defecten en storingen van de drinkwater- en rioleringsvoorzieningen (verzakkingen, verdwenen of gebroken deksels, wateroverlast,..)

 - Algemeen nummer klantendienst

 078 35 35 99 (maandag tot vrijdag van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur.)

  •  aanvragen van nieuwe drinkwateraftakkingen

  •  -doorgeven van een verhuis (en bijhorende meterstanden)

  •   keuring van uw binneninstallatie en privéwaterafvoer

  •  aanvragen putwateranalyse

  • algemene vragen en informatie in verband met water, afvalwater en rioleringen

  •  vragen over infiltratie, groendaken, afkoppeling van hemelwater, IBA’s

  

 Doorgeven meterstanden (niet bij verhuizen)

 0800 90 211 (24 uur op 24, 7 dagen op 7)

 Het is een automatisch nummer dat enkel toelaat de meterstanden

 elektronisch door te geven.

 Op dit nummer kunt u geen vragen stellen.