Farys - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Defectennummer water

078 35 35 88 (24/24 uur, 7 dagen op 7) zonaal tarief, voor meldingen van defecten en storingen van de drinkwater- en rioleringsvoorzieningen (verzakkingen, verdwenen of gebroken deksels, wateroverlast,..)

Algemeen waternummer:

078 35 35 99, zonaal tarief, elke werkdag: van 8:00 tot 16:30 (tip: hou een factuur met je klantgegevens bij de hand wanneer je contact opneemt met de klantendienst).

  • aanvragen van nieuwe drinkwateraftakkingen
  • doorgeven van een verhuis (en bijhorende meterstanden)
  • keuring van je binnen-installatie en privéwaterafvoer
  • aanvragen putwateranalyse
  • algemene vragen en informatie in verband met water, afvalwater en rioleringen
  • vragen over infiltratie, groendaken, afkoppeling van hemelwater, IBA’s

Doorgeven meterstanden: 3 mogelijkheden (niet bij verhuizen)

  • via website: https://www.farys.be/nl/verbruik-doorgeven
  • via het online klantenportaal My FARYS, daar vind je bovendien een handig overzicht van je vorige meterstanden en facturen.
  • telefonisch: 0800 90 211 (24 uur op 24, 7 dagen op 7), dit is een gratis, automatisch nummer dat enkel toelaat de meterstanden elektronisch door te geven. Via dit nummer kan je geen medewerker spreken.

Locatie