Project Verenigde Natieslaan

De Stad Gent plant de heraanleg van een deel van de Verenigde Natieslaan en de rotonde bij de Charles Andrieslaan en de Henri Dunantlaan.

Verenigde Natielaan bestaande toestand

Project in ’t kort

In voorbereiding
Watersportbaan - Ekkergem
Wegenwerken

Projectgebied

 • Henri Dunantlaan vanaf de bestaande oversteek tot aan de rotonde.
 • Watersportlaan vanaf het kruispunt met de Kanodreef tot aan de rotonde.
 • Verenigde-Natieslaan vanaf de rotonde tot aan de bocht van de Watersportbaan..
 • Kruispunt van de Jubileumlaan met de Verenigde-Natieslaan.
 • Charles Andrieslaan: we vernieuwen er alleen de aansluiting op de rotonde.

Ontwerp

Het nieuwe ontwerp zet in op meer veiligheid, zowel voor voetgangers en fietsers als voor gemotoriseerd verkeer. We maken de rotonde compacter en beter leesbaar voor de gebruikers en we zorgen dat de bussen er makkelijker hun bocht kunnen nemen.

Veiliger voor fietsers en voetgangers

 • Fietsers krijgen voorrang op de rotonde vanaf een fietspad dat is afgescheiden van het gemotoriseerd verkeer.
 • De fietspaden zullen naadloos aansluiten op het asfalt.
 • Er komen rustpunten (eilandjes) voor voetgangers en fietsers.
 • De omliggende straten laten we rechter aansluiten op de vernieuwde rotonde.
 • Het kruispunt met de Jubileumlaan wordt veiliger voor voetgangers en fietsers.
 • In het hele project voorzien we blindengeleiding.
 • Het Open Huis Watersportbaan blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer via een tweesporenweg in geveegd beton en grasdallen.

Groener met wadi's en ontharding

 • Het regenwater van de vernieuwde rotonde laten we afstromen in 4 afzonderlijke wadi's.
 • Een wadi is een ondiepe kom, begroeid met gras of planten, die regenwater de kans geeft om geleidelijk te infiltreren in de bodem.
 • Door de rotonde compacter aan te leggen kunnen we meer ontharden, zo kunnen we het bestaande groen uitbreiden en maken we het project klimaatrobuuster.
 • Waar het kan planten we nieuwe bomen, zonder dat die de zichtlijnen storen tussen de weggebruikers.
 • Het bijkomend groen zorgt voor meer afkoeling op hete dagen.

Veilige passage voor de bussen

 • We leggen de rotonde zo aan dat ook tweeledige bussen er vlot kunnen draaien.
 • In de Verenigde-Natieslaan vormen we de rijweg van 2x2 rijstroken om naar een 2x1 rijstrook
 • We leggen over de volledige buitenbocht een aparte busbaan aan tussen de rotonde bij de Europabrug en de rotonde bij de Watersportbaan.
 • In de binnenbocht, aan de kant van het water, komt geen aparte busbaan, we zorgen daar wel dat de bestaande bushaltes beter worden ingeplant.

Parkeren 

Alle straatparkeren langs de Verenigde-Natieslaan verdwijnt omwille van de ingrepen aan de rotonde en de aanleg van de aparte busbaan.

Timing

De werken zijn gepland om te starten in augustus/ september 2024 en zouden duren tot augustus 2025.

Subsidies

Dit project wordt gerealiseerd met subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg en verbetering van fietspaden gelegen op het Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (LFF).

Ook zijn er subsidies in kader van het Kopenhagenplan, het plan van de Vlaamse regering dat lokale besturen ondersteunt bij investeringen in fietsinfrastructuur.

Lees de bewonerbrief over de plannen

brief van maart 2024 PDF (347.08 kB)

Ontwerpplan

bekijk het hier meer in detail PDF (3.84 MB)

Locatie