Een toekomstvisie voor de Watersportbaan

8 ambities als leidraad voor de vernieuwing van de omgeving van de Watersportbaan.

Watersportbaan

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Noord, Watersportbaan - Ekkergem, Brugse Poort - Rooigem

Aanleiding

In de omgeving van de Watersportbaan wonen, leven, sporten, werken en verblijven heel wat mensen samen. De wijk ontstond in de jaren '50 als een samenhangend stedenbouwkundig project met sociale hoogbouw, een uitgestrekt landschap, sportinfrastructuur en andere voorzieningen.

Vandaag vragen nieuwe plannen voor onder andere de sociale woningen, het ziekenhuis, de scholen en de sportruimtes om afstemming en een nieuwe visie. Daarnaast wonen er ook mensen in een kwetsbare situatie, is er een tekort aan buurtvoorzieningen en kan de inrichting van de publieke ruimte hier en daar beter. Er zijn ook kansen, zoals het nieuwe buurthuis, de nieuwe fietsersbrug en de aanpak van de sociale hoogbouw. De aanwezige ruimte, sportinfrastructuur en campussen zijn troeven voor de vernieuwing van de wijk.

Samenwerken aan de omgeving Watersportbaan

Vertrekkend vanuit de bovenstaande vragen, kansen en troeven, én de signalen van bewoners uit eerdere bevragingen werd een visie op lange termijn voor de toekomst van de wijk uitgewerkt. Buurtorganisaties, grote spelers zoals de woonmaatschappij Thuispunt Gent, het ziekenhuis AZ Jan Palfijn, Sport Vlaanderen en onderwijsinstellingen, en stadsdiensten zaten samen aan tafel onder begeleiding van team Els Vervloesem – Latitude – Fallow.  Elke deelnemer bracht veel kennis en enthousiasme in.

De toekomstvisie is nu klaar. De visie bestaat uit 8 ambities waaraan we de komende jaren willen verder werken. Die ambities zijn de leidraad in de volgende stappen en projecten voor de vernieuwing van de wijk. De toekomstvisie is de eerste stap. Het is aan het volgende stadsbestuur (2025-2030) om, samen met grote spelers en buurtorganisaties, keuzes te maken en concrete projecten op te starten. Ondertussen werken buurtorganisaties en stadsdiensten ook aan de noden en vragen van vandaag.

8 ambities

programma

Ontdek de 8 ambities voor de omgeving van de Watersportbaan

Volgende stappen

Met de toekomstvisie en de 8 kernwaarden hebben we nu een richting waarin we de komende jaren verder willen werken. Zo vormt de toekomstvisie de leidraad in de verschillende plannen die in opstart of opmaak zijn in delen van de wijk, zoals het masterplan Sport Vlaanderen, het inrichtingsplan voor de ziekenhuissite AZ Jan Palfijn en het masterplan voor de sociale hoogbouwwijk aan de Europalaan, Neermeerskaai en Nekkersberglaan. 

Het is aan het volgende stadsbestuur (2025-2030) om, samen met grote spelers en buurtorganisaties, keuzes te maken en concrete projecten op te starten. Ondertussen werken buurtorganisaties en stadsdiensten ook verder aan de noden en vragen van vandaag. 

Op het terrein beweegt er ook heel wat. De Annie Vande Wielebrug over de Watersportbaan is klaar. Het nieuwe buurthuis aan de Nekkersberglaan is in opbouw. De wegenwerken in de Nekkersberglaan en de Verenigde Natieslaan beginnen in september.

De vier wijkbudgetprojecten zijn ook volop gestart: een klusdienst voor kleine herstellingen thuis, een jeugdhuiswerking, basketbalsessies voor jongeren, en een kleurrijke wandellus met spelprikkels en zitelementen in de publieke ruimte tussen de appartementsgebouwen.

Lees de folder over de toekomstvisie

Download hier PDF (995.06 kB)

Locatie