Groen licht voor actieplan dat strijd aanbindt met ver­voers­ar­moe­de

Het plan voorziet 2,95 miljoen euro voor vijftien actiepunten, waaronder fietslessen voor kwetsbare groepen en meer toegankelijke bushaltes.

Het ‘actieplan vervoersarmoede’, waarvan eerder het ontwerp werd voorgesteld, heeft nu ook definitief groen licht gekregen. De uiteindelijke versie voorziet 2,95 miljoen euro en bevat vijftien actiepunten, waaronder fietslessen voor de meest kwetsbare personen en meer toegankelijke bushaltes.

Het ‘actieplan vervoersarmoede’, waarvan het ontwerp in juni werd voorgesteld, werd positief onthaald door de adviesraden. De definitieve versie heeft nu ook officieel groen licht gekregen. Met het actieplan wil de Stad Gent fysieke, mentale, financiële en communicatieve drempels verlagen zodat iedereen alle kansen krijgt om te kiezen voor duurzame mobiliteit.

Niet kunnen werken, naar school gaan of deelnemen aan het sociale leven omdat je je niet kan verplaatsen, is niet ok. Daarom nemen we zoveel mogelijk barrières weg in het openbaar domein, het openbaar vervoer en om te fietsen. Gentenaars moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen, ongeacht hun financiële, fysieke of mentale toestand.

Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Het actieplan voorziet 2,95 miljoen euro voor vijftien actiepunten, met de nadruk op toegankelijkheid. Zo wordt er gewerkt aan toegankelijke wandelroutes en worden bushaltes nog meer aangepast aan minder mobiele personen, blinden en slechtzienden. Diensten zoals Mobar en de taxicheques breiden uit, net zoals de fietslessen voor kwetsbare groepen.

Financiële drempels wegnemen

De Stad pakt ook financiële drempels aan. Zo komen er goedkope tweedehandsfietsen voor kwetsbare groepen. Ook voor busverplaatsingen komt er extra steun. Tot slot wordt autodelen toegankelijker gemaakt door financiële, digitale en andere drempels te verlagen. Een aantal acties is al opgestart, zoals de fietstaxidienst voor minder mobiele personen of de tienrittenkaarten voor kwetsbare leerlingen om verafgelegen werkplekken te bereiken in het kader van duaal leren.