Astrid De Bruycker

Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen - Vooruit

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Contactgegevens

Astrid De Bruycker

 

Bevoegdheden

  • natuurontwikkeling, stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen;
  • openbaar groen;
  • beleidsparticipatie en cocreatie;
  • stedelijke buurtwerking;
  • gelijke kansenbeleid,  beleid voor etnisch-culturele minderheden en integratiebeleid, beleid voor personen met een handicap;
  • welzijnsbeleid.