Sami Souguir

Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning - Open Vld

Lid van gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen.

Contactgegevens

Sami Souguir

 

Bevoegdheden

  • stadsontwikkeling;
  • ruimtelijke planning;
  • grond- en pandenbeleid;
  • onteigening in het kader van RUP's;
  • cultuurbeleid, receptieve ruimten, toezicht op erediensten;
  • financiële participaties;
  • toezicht op Jan Palfijn;
  • intergemeentelijke samenwerking en intercommunales;
  • stads- en OCMW-pensioenen.