Bedrij­ven­ter­rein Wiedauwkaai zoekt nieuwe bedrijven voor 19 percelen

Bedrijven die interesse hebben, kunnen zich aanmelden vanaf 15 juli tot en met 15 september 2024.

wondelgemse meersen 180 new

De Stad Gent, sogent en NMBS gaan op zoek naar nieuwe bedrijven voor 19 percelen op het duurzame bedrijventerrein Wiedauwkaai. Bedrijven die interesse hebben, kunnen zich aanmelden vanaf 15 juli tot en met 15 september 2024. Ze ondergaan eerst een screening, daarna kunnen de verkoopgesprekken van start gaan.

De Stad Gent, sogent en NMBS gaan vanaf 15 juli 2024 op zoek naar nieuwe bedrijven voor 19 percelen op bedrijventerrein Wiedauwkaai, strategisch gelegen ten noorden van het stadscentrum en ten zuiden van het Gentse havengebied. Bedrijven kunnen zich tot en met 15 september 2024 kandidaat stellen om een typekavel (3 verschillende types) aan te kopen op basis van de gewenste oppervlakte.

Het is belangrijk dat het juiste bedrijf op de juiste plaats komt. Voor dit bedrij­ven­ter­rein gaan we op zoek naar duurzame pro­duc­tie­be­drij­ven met een hoge tewerk­stel­lings­graad en een oppervlakte tussen 1.000 en 5.000 vierkante meter. We doen dat niet lukraak. Bedrijven die zich kandidaat stellen, doorlopen een grondige screening.

schepen van Economie

Grondige screening

Bedrijven ondergaan een grondige screening en worden getoetst aan onder meer de geldende juridische stedenbouwkundige voorwaarden en bepaalde vestigingscriteria zoals economische activiteit, aantal tewerkstellingsplaatsen en duurzame productie. Bedrijven moeten ook bepaalde inspanningen doen op het vlak van duurzaamheid en klimaatneutraliteit.

NMBS wenst terreinen die zij niet langer voor spoordoel­ein­den nodig heeft systematisch te valoriseren. Het samen­wer­kings­ak­koord dat zij eerder met de Stad Gent en sogent over de ontwikkeling van de Wiedauwkaai bereikte, geeft een belangrijke extra dimensie aan die strategie want voor de invulling van de site wordt specifiek gezocht naar pro­duc­tie­on­der­ne­min­gen die ook belangrijke inspanningen leveren op het vlak van duurzaamheid en kli­maat­neu­tra­li­teit. Dat kan NMBS als belangrijke duurzame mobi­li­teits­spe­ler alleen maar toejuichen.

Patrice Couchard, Algemeen Directeur Stations van NMBS

De screening leidt tot een rangschikking van de geselecteerde bedrijven per typekavel. Sogent kan vervolgens op basis daarvan starten met de verkoopgesprekken.

Zodra sogent de rangschikking ontvangt kunnen we starten met de ver­koop­ge­sprek­ken voor de 19 percelen. Bedrijven die duurzame maatregelen nemen kunnen een deel van de aankoopprijs alsnog recupereren. Sogent zorgde eerder voor de aanleg van de wegen en de fietsas op het terrein.

voorzitter sogent

Werken in een groene en bereikbare omgeving

Het bedrijventerrein Wiedauwkaai onderging een duurzame transformatie en is vandaag vlot bereikbaar, inclusief faciliteiten voor fietsverkeer en openbaar vervoer. Naast het bedrijventerrein ligt een groene fiets- en wandelas van 4,5 hectare langs de Lieve, wat werken in een groene, aangename en toegankelijke omgeving mogelijk maakt.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich vanaf 15 juli tot en met 15 september 2024 aanmelden via de website van de Stad Gent.