Vergunningen autovrij gebied voor minder mobiele mensen, mantelzorgers en zorgverstrekkers

Ben je minder mobiel, mantelzorger of zorgverstrekker en wil je het autovrij gebied in? Lees welke vergunningen je kan aanvragen.

Ben je bewoner binnen het autovrij gebied en minder mobiel?

Als gedomicilieerd bewoner binnen het autovrij gebied, kan je een vergunning als bewoner aanvragen. Met deze vergunning kan je met jouw voertuig laden en lossen aan je woning, iemand ophalen/afzetten of naar je garage of standplaats bij je woning rijden.

Een bezoeker toegang verlenen tot het autovrij gebied

Als bewoner krijg je naast een permanent recht voor je eigen wagen ook bezoekersrechten waarmee je jouw bezoekers toegang kan verlenen tot het autovrij gebied waar je woont. Registreer de nummerplaat van je bezoeker snel en eenvoudig via het e-loket onder 'Mijn mobiliteitsvergunningen'.

Ben je minder mobiel?

Dan heb je recht op een vergunning waarmee je één jaar lang toegang krijgt tot het autovrije gebied waar je bestemming gelegen is. Om deze vergunning aan te vragen, moet je beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap. Lees alle voorwaarden en vraag je vergunning aan.

Ben je tijdelijk minder mobiel?

Als tijdelijk minder mobiele persoon, kan je een dagvergunning aanvragen voor het autovrij gebied waarin je bestemming ligt. Voor deze vergunning moet je beschikken over een parkeerkaart voor personen met een handicap of over een doktersattest waaruit blijkt dat je tijdelijk minder mobiel bent. Lees alle voorwaarden en vraag deze vergunning aan.

Organiseer je vervoer voor minder mobiele personen?

Voertuigen van erkende organisaties waarbij de activiteiten gekoppeld zijn aan ziekenvervoer, activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen of die een erkenning hebben als lokaal dienstencentrum, kunnen een vergunning aanvragen wanneer de motivatie aantoont dat een vergunning noodzakelijk is voor het ophalen of afzetten van minder mobiele personen in een autovrij gebiedLees alle voorwaarden voor een aanvraag vergunning autovrij gebied.

Ben je mantelzorger?

Mantelzorgers die hulp bieden aan een naaste die binnen het autovrij gebied woont, kunnen zelf een vergunning voor het autovrij gebied aanvragen. Met deze vergunning krijg je als mantelzorger één jaar lang toegang tot het autovrij gebied waar de hulpbehoevende persoon woont. Om deze vergunning aan te vragen, heb je een algemene erkenning als mantelzorger nodig van het ziekenfonds (attest type 1). Lees alle voorwaarden.

Ben je zorgverstrekker?

Ben je huisarts, zorgkundige, vroedvrouw of verstrekker van thuis- of gezinszorg? Dan kan je een vergunning voor zorgverstrekkers aanvragen.

Verstrek je wél zorg maar heb je géén recht op deze vergunning?

Vraag aan de bewoner waar je zorg biedt om jouw nummerplaat te registreren als bezoekersrecht bij zijn/haar bewonersvergunning. De bewoner kan dit doen via het e-loket onder 'bezoekersbeheer'. Meer informatie over bezoekersbeheer.

Vragen?

Heb je nog een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen over de vergunningen autovrij gebied. Of neem contact op met het Mobiliteitsbedrijf.