Reglement voor toegang tot autovrije gebieden en door­rijd­ver­gun­nin­gen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 maart 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 29 maart 2023

Beschrijving

Om Gent nog aantrekkelijker en leefbaarder te maken voor bewoners en bezoekers, wenst de Stad Gent het doorgaand verkeer op het grondgebied van de Stad Gent te weren door autovrije gebieden te creëren die enkel toegankelijk zijn voor voetgangers, al dan niet gemotoriseerde rijwielen, bromfietsen klasse A, openbaar vervoer én bestemmingsverkeer. Daarnaast voorziet de Stad Gent verkeersfilters waar slechts beperkt verkeer is toegelaten.

Dit reglement bepaalt wie onder welke voorwaarden toegang krijgt tot de autovrije gebieden en over de verkeersfilters mag rijden.