Vergunning leverancier buiten autovrij gebied

Als leverancier buiten het autovrij gebied kan je voor 1 jaar een vergunning aanvragen voor 1 autovrij gebied met venstertijden.

Waar gaat het over?

Gent telt 5 autovrije gebieden (bekijk de kaart). Als je met een gemotoriseerd voertuig een van deze autovrije gebieden wilt inrijden omdat je er een bestemming hebt, heb je altijd een vergunning nodig.

Kenmerken van deze vergunning

Deze vergunning:

 • is verbonden aan één of meerdere nummerplaten;
 • wordt digitaal afgeleverd;
 • is gratis;
 • geeft toegang tot één autovrij gebied;
 • is geldig voor één jaar onder deze voorwaarden:
  • Je toont aan de hand van bewijsstukken aan dat je in een referentieperiode regelmatig leveringen uitvoerde in het autovrij gebied.
   • Bewijsstukken: facturen, bestelbonnen, … waarmee je bewijst dat je een bestemming in het autovrij gebied had.
   • Referentieperiode: je bewijsstukken hebben betrekking op leveringen die je uitvoerde tijdens een periode voor je aanvraag. De lengte van die periode is vastgelegd op ¼e van de looptijd van je vergunning.
   • Regelmatig: je bewijsstukken tonen aan dat je gemiddeld 1 keer per week een bestemming in het autovrij gebied had tijdens de referentieperiode.
  • praktisch voorbeeld: je vraagt in januari een vergunning voor 1 jaar aan. Je moet dus voor 3 maand (1/4 van 1 jaar) voorafgaand aan je aanvraag (de referentieperiode, in dit geval oktober t.e.m. december) aan de hand van facturen, bestelbonnen, … (bewijsstukken) kunnen aantonen dat je gemiddeld 1 keer per week (regelmatig) in het autovrij gebied was.
 • OF is geldig voor één of meerdere dagen.

Met deze vergunning kan je:

 • tijdens de venstertijden één autovrij gebied in- en uitrijden:
  • Autovrij gebied 1, 2, 3 en 4: van 18u00 tot 11u00
  • Autovrij gebied 5: van 5u00 tot 19u00;
 • niet over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht.
 • een permanent toegangsrecht per voertuig of aanhangwagen dat nodig is voor het uitvoeren van de werken of diensten toekennen. Je kan dit toegangsrecht ook toekennen aan een deelvoertuig/vervangvoertuig.

Wat zijn de voorwaarden?

Je bent een onderneming met een actief ondernemingsnummer met een relevante KBO-NACEBEL code gekoppeld aan minstens 1 van de volgende activiteiten:

 • leverancier;
 • distributeur;
 • transporteur;
 • koerier.

Je moet kunnen aantonen dat er een link is tussen het voertuig en/of aanhangwagen dat een bestemming heeft in het autovrij gebied en jouw onderneming.

Welke documenten heb ik nodig?

 • boorddocumenten van het voertuig: om de link aan te tonen tussen het voertuig en jouw onderneming (inschrijvingsbewijs, leasing-contract, verzekeringspolis);
 • bewijs van het leveren in een autovrij gebied zoals bestelbonnen, contracten of vrachtbrieven.

Welke stappen moet ik ondernemen?

Ben jij niet de eigenaar/uitbater van de onderneming? Om toegang te krijgen als werknemer tot het e-loket van jouw onderneming, moet je van een wettelijke vertegenwoordiger wel nog een ‘gebruiksrecht’ krijgen. Hoe dat moet, kan je op deze pagina terugvinden.

 1. Start op tijd met je aanvraag: je dient je aanvraag minstens 5 werkdagen voor de startdatum van de vergunning in.
 2. Verzamel de nodige documenten: boordocumenten van het voertuig, bewijs van het leveren in een autovrij gebied (bv. bestelbonnen)
 3. Begin met je aanvraag via het e-loket. Dat gaat het snelst met de itsme-app op je smartphone. Je kan ook inloggen via sms of app ook met de klassieke kaartlezer en identiteitskaart.
 4. Voltooi je aanvraag: het Mobiliteitsbedrijf stuurt jou een bevestingsmail dat je aanvraag is ingediend.

Opgelet: had je een login en wachtwoord op het oude e-loket? Die is niet langer geldig

Vergunning achteraf regelen?

In geval van overmacht kan je een vergunning indienen achterafuiterlijk op de derde werkdag na de dag van het binnenrijden. Je levert een bewijs van overmacht ter motivatie van de vergunning achteraf.

Vervangwagen of definitieve wijziging nummerplaat

Je kan een vervangwagen zelf aan- en afmelden in het e-loket. Je kan dit doen tot uiterlijk de eerste werkdag na de ingebruikname. Je kan een vervangwagen niet via mail aan- of afmelden.
Naast een vervangwagen kan je ook een definitieve wijziging van een nummerplaat ingeven in het e-loket.

Vergunning voor een deelwagen aanvragen

Maak je gebruik van een deelwagen? Laad je bewijs van lidmaatschap op bij het indienen van je aanvraag. Nadat jouw vergunning is goedgekeurd kan je de nummerplaat van je deelwagen registreren.

Vergunning vernieuwen?

Vraag tijdig (minstens 5 werkdagen op voorhand) een nieuwe vergunning aan in het e-loket.

Wees aandachtig voor verkeersregels in het autovrij gebied

 • Met deze vergunning kan je niet over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht.
 • Binnen een autovrij gebied mag je niet op de openbare weg parkeren.
 • Alle autovrije gebieden liggen binnen de lage-emissiezone (LEZ) in Gent. Check jouw voertuig op www.lez.gent.

Regelgeving

Reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen over de vergunningen autovrij gebied. Vind je het antwoord op je vraag niet? Neem dan zeker contact op met het Mobiliteitsbedrijf.

Vergunning leverancier buiten autovrij gebied