Vergunning autovrij gebied zorgverstrekker - achteraf

Als je in geval van overmacht het autovrij gebied inrijdt zonder vergunning kan je in sommige gevallen een vergunning achteraf aanvragen.

Waar gaat het over?

Gent telt 5 autovrije gebieden (bekijk de kaart). Als je met een gemotoriseerd voertuig een bestemming hebt in één van deze autovrije gebieden heb je altijd een vergunning nodig.

In geval van overmacht kan het zijn dat je onderneming niet in staat was om op voorhand de juiste vergunning voor het autovrij gebied aan te vragen. Met de vergunning achteraf voor het uitvoeren van werken en diensten kan je dit rechttrekken. Uiterlijk de derde werkdag na de dag van het binnenrijden van een autovrij gebied kan de aanvrager daarvoor deze vergunning aanvragen. De aanvrager moet in dat geval de overmacht kunnen aantonen aan de hand van bewijsstukken.

Kenmerken van deze vergunning

Deze vergunning:

 • is verbonden aan één nummerplaat;
 • wordt digitaal afgeleverd;
 • is gratis;
 • is geldig voor één dag;
 • is geldig voor alle autovrije gebieden.

Met deze vergunning kan je:

 • 24u op 24u het volledige autovrij gebied inrijden;
 • Wel over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein (wel vanuit Brabantdam naar de Vlaanderenstraat, maar niet omgekeerd) en Ottogracht.
 • een permanent toegangsrecht per voertuig toekennen.

Wat zijn de voorwaarden?

Je bent een erkend zorgverstrekker. Dat kan je aantonen aan de hand van een RIZIV nummer of een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (inclusief tewerkstellingsattest niet ouder dan 3 maanden)  of een erkenning bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (inclusief tewerkstellingsattest niet ouder dan 3 maanden).

Je vraagt deze vergunning uiterlijk de derde werkdag na het binnenrijden van het gebied aan.

Je moet kunnen aantonen dat er een link is met je voertuig dat een bestemming heeft in het autovrij gebied.

Welke documenten heb ik nodig?

 • boorddocumenten van het eigen voertuig: om de link aan te tonen met je voertuig (inschrijvingsbewijs, leasing-contract, verzekeringspolis);
 • RIZIV nummer of een visum van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (inclusief tewerkstellingsattest niet ouder dan 3 maanden) of een erkenning bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (inclusief tewerkstellingsattest niet ouder dan 3 maanden)
 • bewijs van overmacht (bv. een attest, waaruit de dringende oproep blijkt, met vermelding van de dag en het tijdstip van de oproep, en het adres waar de zorgen werden toegediend).

Welke stappen moet ik ondernemen?

 1. Start ten laatste drie werkdagen na het binnenrijden van het autovrij gebied met je aanvraag.
 2. Verzamel de nodige documenten: boorddocumenten, RIZIV-nummer/visum/erkenning, bewijs overmacht.
 3. Begin met je aanvraag via het e-loket: doe je aanvraag vanuit je persoonlijk burgerprofiel (rijksregisternummer), en dus niet vanuit een onderneming. Dat gaat het snelst met de itsme-app op je smartphone. Je kan ook inloggen via sms of app ook met de klassieke kaartlezer en identiteitskaart.
 4. Voltooi je aanvraag: het Mobiliteitsbedrijf stuurt jou een bevestigingsmail dat je aanvraag is ingediend.

Opgelet: had je een login en wachtwoord op het oude e-loket? Die is niet langer geldig.

Hulp bij je aanvraag

Wil je geholpen worden bij het indienen van je aanvraag?

 • ga even langs bij één van de Digipunten
 • of maak een afspraak bij het Mobiliteitsbedrijf via deze link of bel naar 09 266 28 00

Wees aandachtig voor verkeersregels in het autovrij gebied

 • Voor zorgverstrekkers wordt een uitzondering gemaakt wat betreft de verkeersfilters. Met deze vergunning kan je dus wel over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein (wel vanuit Brabantdam naar de Vlaanderenstraat, maar niet omgekeerd) en Ottogracht.
 • Binnen een autovrij gebied mag je niet op de openbare weg parkeren.
 • Alle autovrije gebieden liggen binnen de lage-emissiezone (LEZ) in Gent. Check jouw voertuig op www.lez.gent.

Regelgeving

Reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen over de vergunningen autovrij gebied. Vind je het antwoord op je vraag niet? Neem dan zeker contact op met het Mobiliteitsbedrijf.

Vergunning autovrij gebied zorgverstrekker - achteraf