Vergunning bewoner autovrij gebied

Ben je bewoner van het autovrij gebied? Vraag dan een vergunning aan om het autovrij gebied in te rijden.

Waar gaat het over?

Gent telt 5 autovrije gebieden (bekijk de kaart). Als je met een gemotoriseerd voertuig een bestemming hebt in één van deze autovrije gebieden heb je altijd een vergunning nodig.

Kenmerken van de vergunning

Deze vergunning:

 • is verbonden aan één nummerplaat;
 • wordt digitaal afgeleverd;
 • is gratis;
 • is geldig voor 1 jaar;
 • is geldig in één autovrij gebied.

Met deze vergunning kan je

 • 24/24 het autovrij gebied waar je woont inrijden. Opgelet: Indien je in de voetgangersstraten van autovrij gebied 1 of 2 woont kan je de woning niet bereiken met het voertuig tussen 11u en 18u.
 • niet over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht.
 • één permanent toegangsrecht voor je  eigen voertuig toekennen. Je kan dit toegangsrecht ook toekennen aan een deelvoertuig/vervangvoertuig.
 • drie bezoekersrechten toekennen voor de registratie van voertuigen van bezoekers.
 • een extra bezoekersrecht per parkeerplaats, gelegen op hetzelfde adres als het adres op de eigendomsakte, toekennen.
 • per bezoekersrecht één nummerplaat per dag ingeven die toegang geeft tot het autovrij gebied. Per dag kan je die bezoekersrechten aanpassen door de nummerplaat van het voertuig in te geven via het e-loket. Let wel op: op de dag zelf kan je een reeds toegekend bezoekersrecht niet meer wijzigen. Als je voor die dag nog geen bezoekersrecht toegekend hebt in het e-loket, dan kan je dat wel nog op de dag zelf doen.

Er is een maximum van 10 bezoekersrechten per adres.

Bewonersvignet

Een bewonersvignet is een kaart die je kan gebruiken om aan andere weggebruikers duidelijk te maken dat je een vergunning voor het autovrij gebied hebt. Je kan deze kaart bijvoorbeeld achter jouw voorruit plaatsen. Op die manier voorkom je mogelijke boze reacties van medeweggebruikers. Deze kaart is op zich geen vergunning en geeft je geen toelating om het autovrij gebied binnen te rijden.

Je kan een bewonersvignet afhalen aan de balie van het Stadskantoor, dit enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via het afsprakenportaal van de Stad Gent of telefonisch bij het Mobiliteitsbedrijf of bij Gentinfo.

Wat zijn de voorwaarden?

Je domicilieadres dient gelegen te zijn binnen het autovrij gebied.

Je moet kunnen aantonen dat er een link is met je voertuig dat een bestemming heeft in het autovrij gebied.

Welke documenten heb ik nodig?

 • boordocumenten van het voertuig: om de link aan te tonen met je voertuig (inschrijvingsbewijs, leasing-contract, verzekeringspolis);
 • een eigendomsakte met de omschrijving van het aantal bruikbare parkeerplaatsen. Een bruikbare parkeerplaats is een plaats die onbetwistbaar en volledig beschikbaar is om een voertuig te parkeren. 

Welke stappen moet ik ondernemen?

 1. Start op tijd met je aanvraag: je dient je aanvraag minstens 5 werkdagen voor de startdatum van de vergunning in
 2. Verzamel de nodige documenten: boordocumenten van het voertuig , een eigendomsakte met de omschrijving van het aantal parkeerplaatsen.
 3. Begin met je aanvraag via het e-loket. Dat gaat het snelst met de itsme-app op je smartphone. Je kan ook inloggen via sms of app ook met de klassieke kaartlezer en identiteitskaart.
 4. Voltooi je aanvraag: het Mobiliteitsbedrijf stuurt jou een bevestigingsmail dat je aanvraag is ingediend.

 

Opgelet: had je een login en wachtwoord op het oude e-loket? Die is niet langer geldig.

Hulp bij je aanvraag?

Wil je geholpen worden bij het indienen van je aanvraag?

 • ga even langs bij één van de Digipunten
 • of maak een afspraak bij het Mobiliteitsbedrijf via deze link of bel naar 09 266 28 00.

Vervangwagen of definitieve wijziging nummerplaat

Je kan een vervangwagen zelf aan- en afmelden in het e-loket. Je kan dit doen tot uiterlijk de eerste werkdag na de ingebruikname. Je kan een vervangwagen niet via mail aan- of afmelden.

Naast een vervangwagen kan je ook een definitieve wijziging van een nummerplaat ingeven in het e-loket.

Vergunning voor een deelwagen aanvragen

Maak je gebruik van een deelwagen? Laad je bewijs van lidmaatschap op bij het indienen van je aanvraag. Nadat jouw vergunning is goedgekeurd, kan je de nummerplaat van je deelwagen(s) registreren.

Vernieuwen

Vraag tijdig (minstens 5 werkdagen op voorhand) een nieuwe vergunning aan in het e-loket.

Wees aandachtig voor verkeersregels in het autovrij gebied

 • Met deze vergunning kan je niet over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht.
 • Binnen een autovrij gebied mag je niet op de openbare weg parkeren. Wens je een vergunning om te parkeren in jouw parkeerzone in Gent? Vraag je bewonersvergunning hier aan.
 • Alle autovrije gebieden liggen binnen de lage-emissiezone (LEZ) in Gent. Check jouw voertuig op www.lez.gent.

Regelgeving

Reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen over de vergunningen autovrij gebied. Vind je het antwoord op je vraag niet? Neem dan zeker contact op met het Mobiliteitsbedrijf.

Vergunning bewoner autovrij gebied