Vergunning uitvoeren werken of diensten in autovrij gebied

Heb jij een onderneming die werken of diensten uitvoert of moet uitvoeren in één autovrij gebied in Gent? Vraag dan een vergunning aan.

Inhoud

Waar gaat het over?

Gent telt 5 autovrije gebieden (bekijk de kaart). Als je met een gemotoriseerd voertuig een bestemming hebt in één van deze autovrije gebieden heb je altijd een vergunning nodig.

Kenmerken van deze vergunning

Deze vergunning:

 • is verbonden aan één of meerdere nummerplaten;
 • wordt digitaal afgeleverd;
 • is gratis;
 • is geldig voor de duur van geplande werken op basis van een bewijsstuk (plan, contract, werkbon, …) of
 • is geldig voor een maximum duur van 6 maanden voor werken en diensten die op het moment van de aanvraag nog niet ingepland zijn.
  • Je toont aan de hand van bewijsstukken aan dat je in een referentieperiode regelmatig werken of diensten uitvoerde in het autovrij gebied.
   • Bewijsstukken: facturen, bestelbonnen, … waarmee je bewijst dat je een bestemming in het autovrij gebied had.
   • Referentieperiode: je bewijsstukken hebben betrekking op werken of diensten die je uitvoerde tijdens een periode voor je aanvraag. De lengte van die periode is vastgelegd op ¼e van de looptijd van je vergunning.
   • Regelmatig: je bewijsstukken tonen aan dat je gemiddeld 1 keer per week een bestemming in het autovrij gebied had tijdens de referentieperiode.
  • praktisch voorbeeld 1: je vraagt in september een vergunning van 4 maanden aan. Je moet dus voor 1 maand (1/4 van 4 maanden) voorafgaand aan je aanvraag (de referentieperiode, in dit geval augustus) aan de hand van facturen, bestelbonnen, … (bewijsstukken) kunnen aantonen dat je gemiddeld 1 keer per week (regelmatig) in het autovrij gebied was.
  • praktisch voorbeeld 2: je vraagt in januari een vergunning voor 6 maand (24 weken) aan. Je moet dus voor 6 weken (1/4 van 24 weken) voorafgaand aan je aanvraag (de referentieperiode, in dit geval midden november t.e.m. december) aan de hand van facturen, bestelbonnen, … (bewijsstukken) kunnen aantonen dat je gemiddeld 1 keer per week (regelmatig) in het autovrij gebied was.

Met deze vergunning kan je:

 • 24u op 24u één autovrij gebied inrijden;
 • niet over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht.
 • een permanent toegangsrecht per voertuig of aanhangwagen die nodig is voor het uitvoeren van de werken of diensten toekennen. Je kan dit toegangsrecht ook toekennen aan een deelvoertuig/vervangvoertuig.

Wat zijn de voorwaarden?

Je hebt een onderneming met een actief ondernemingsnummer met een relevante KBO-NACEBEL code die aantonen dat de onderneming:

 • werken uitvoert of diensten levert (bv. een ramenwasser, een verhuisfirma …), die niet van algemeen en openbaar belang zijn.
 • niet het louter leveren van goederen, werkmateriaal en grondstoffen inhouden.

Je moet kunnen aantonen dat er een link is tussen het voertuig en/of aanhangwagen dat een bestemming heeft in het autovrij gebied en jouw onderneming.

Welke documenten heb ik nodig?

 • boorddocumenten van het voertuig: om de link aan te tonen tussen het voertuig en jouw onderneming (inschrijvingsbewijs, leasing-contract, verzekeringspolis);
 • voor geplande werken: werkdocument, zoals werkfiche, contract of vergunning inname publieke ruimte, waaruit de duur van de geplande werken en de bestemming in het autovrij gebied blijkt
  Voor niet-geplande werken: je moet kunnen aantonen dat je regelmatig werken of diensten uitvoert in het autovrij gebied. Je toont aan de hand van bewijsstukken aan dat je in een referentieperiode regelmatig werken of diensten uitvoerde in het autovrij gebied.

Welke stappen moet ik ondernemen?

Ben jij niet de eigenaar/uitbater van de onderneming? Om toegang te krijgen als werknemer tot het e-loket van jouw onderneming, moet je van een wettelijke vertegenwoordiger wel nog een ‘gebruiksrecht’ krijgen. Hoe dat moet, kan je op deze pagina terugvinden.

 1. Start op tijd met je aanvraag: je dient je aanvraag minstens 5 werkdagen voor de startdatum van de vergunning in.
 2. Verzamel de nodige documenten: boorddocumenten van het voertuig, werkdocumenten, bewijsstukken tijdens de referentieperiode.
 3. Begin met je aanvraag via het e-loket. Dat gaat het snelst met de itsme-app op je smartphone. Je kan ook inloggen via sms of app ook met de klassieke kaartlezer en identiteitskaart.
 4. Voltooi je aanvraag: het Mobiliteitsbedrijf stuurt jou een bevestigingsmail dat je aanvraag is ingediend.

Opgelet: had je een login en wachtwoord op het oude e-loket? Die is niet langer geldig.

Hulp bij je aanvraag

Wil je geholpen worden bij het indienen van je aanvraag?

 • ga even langs bij één van de Digipunten
 • of maak een afspraak bij het Mobiliteitsbedrijf via deze link of bel naar 09 266 28 00

Vergunning achteraf regelen?

In geval van overmacht kan je een vergunning indienen achteraf, uiterlijk op de derde werkdag na de dag van het binnenrijden. Je levert een bewijs van overmacht ter motivatie van de vergunning achteraf.

Vervangwagen of definitieve wijziging nummerplaat

Je kan een vervangwagen zelf aan- en afmelden in het e-loket. Je kan dit doen tot uiterlijk de eerste werkdag na de ingebruikname. Je kan een vervangwagen niet via mail aan- of afmelden.

Naast een vervangwagen kan je ook een definitieve wijziging van een nummerplaat ingeven in het e-loket.

Vergunning voor een deelwagen aanvragen

Maak je gebruik van een deelwagen? Laad je bewijs van lidmaatschap op bij het indienen van je aanvraag. Nadat jouw vergunning is goedgekeurd kan je de nummerplaat van je deelwagen registreren.

 

Vergunning vernieuwen?

Vraag tijdig (minstens 5 werkdagen op voorhand) een nieuwe vergunning aan in het e-loket.

Wees aandachtig voor verkeersregels in het autovrij gebied

 • Met deze vergunning kan je niet over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht.
 • Binnen een autovrij gebied mag je niet op de openbare weg parkeren.
 • Alle autovrije gebieden liggen binnen de lage-emissiezone (LEZ) in Gent. Check jouw voertuig op www.lez.gent.

Regelgeving

Reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen over de vergunningen autovrij gebied. Vind je het antwoord op je vraag niet? Neem dan zeker contact op met het Mobiliteitsbedrijf.