Vergunning laden en lossen evenement in autovrij gebied

Ben je een artiest die optreedt op een evenement in het autovrij gebied? Vraag dan een vergunning aan om het autovrij gebied in te rijden.

Waar gaat het over?

Gent telt 5 autovrije gebieden (bekijk de kaart). Als je met een gemotoriseerd voertuig een bestemming hebt in één van deze autovrije gebieden heb je altijd een vergunning nodig.

De vergunning is bedoeld voor een onderneming of persoon die, in het kader van een evenement in een horecazaak of handelspand, moet gaan laden en lossen in dat pand.

Wanneer je een vergunning nodig hebt voor een evenement dat plaatsvindt op het openbaar domein in het autovrij gebied, kan je als organisator een vergunning van de categorie ‘tijdelijke markt/evenement’  aanvragen.

Kenmerken van deze vergunning

Deze vergunning :

 • is verbonden aan één of meerdere nummerplaten;
 • wordt digitaal afgeleverd;
 • is gratis;
 • is geldig voor de duur van het evenement, vanaf de opbouw tot en met de afbraak;
 • is geldig voor één autovrij gebied.

Met deze vergunning kan je:

 • één autovrij gebied inrijden, waarbij je gebonden bent aan venstertijden:
  • Autovrij gebied 1, 2 ,3 en 4: van 18u00 tot 11u00;
  • Autovrij gebied 5: van 5u00 tot 19u00;
 • niet over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht.
 • een permanent toegangsrecht voor je voertuig en/of aanhangwagen toekennen. Je kan dit toegangsrecht ook toekennen aan een deelvoertuig.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet aan volgende voorwaarde voldoen om deze vergunning aan te vragen:

 • Het adres van de (horeca)zaak of het handelspand waar je optreedt is gelegen in het autovrij gebied.
 • Je moet kunnen aantonen dat er een link is tussen het voertuig en/of aanhangwagen dat een bestemming heeft in het autovrij gebied en jouw onderneming.

Welke documenten heb ik nodig?

 • boorddocumenten van het voertuig: om de link aan te tonen tussen het voertuig en jouw onderneming (inschrijvingsbewijs, leasing-contract, verzekeringspolis).
 • contract, werkfiche, of een ander document dat door de uitbater van de zaak of het handelspand werd opgesteld in het kader van het evenement.

Welke stappen moet ik ondernemen?

Ben jij niet de eigenaar/uitbater van de onderneming? Om toegang te krijgen als werknemer tot het e-loket van jouw onderneming, moet je van een wettelijke vertegenwoordiger wel nog een ‘gebruiksrecht’ krijgen. Hoe dat moet, kan je op deze pagina terugvinden.

 1. Start op tijd met je aanvraag: je dient je aanvraag minstens 5 werkdagen voor de startdatum van de vergunning in
 2. Verzamel de nodige documenten: boorddocumenten van het voertuig en contract, werkfiche, of een ander document dat door de uitbater van de zaak of het handelspand werd opgesteld in het kader van het evenement.
 3. Begin met je aanvraag via het e-loket. Dat gaat het snelst met de itsme-app op je smartphone. Je kan ook inloggen via sms of app ook met de klassieke kaartlezer en identiteitskaart.
 4. Voltooi je aanvraag: het Mobiliteitsbedrijf stuurt jou een bevestigingsmail dat je aanvraag is ingediend.

Opgelet: had je een login en wachtwoord op het oude e-loket? Die is niet langer geldig.

Hulp bij je aanvraag

Wil je geholpen worden bij het indienen van je aanvraag?

 • ga even langs bij één van de Digipunten
 • of maak een afspraak bij het Mobiliteitsbedrijf via deze link of bel naar 09 266 28 00

Vervangwagen of definitieve wijziging nummerplaat

Je kan een vervangwagen zelf aan- en afmelden in het e-loket. Je kan dit doen tot uiterlijk de eerste werkdag na de ingebruikname. Je kan een vervangwagen niet via mail aan- of afmelden.
Naast een vervangwagen kan je ook een definitieve wijziging van een nummerplaat ingeven in het e-loket.

Vergunning voor een deelwagen aanvragen

Maak je gebruik van een deelwagen? Laad je bewijs van lidmaatschap op bij het indienen van je aanvraag. Nadat jouw vergunning is goedgekeurd, kan je de nummerplaat van je deelwagen(s) registreren.

Vergunning vernieuwen

Vraag tijdig (minstens 5 werkdagen op voorhand) een nieuwe vergunning aan in het e-loket.

Wees aandachtig voor verkeersregels in het autovrij gebied

 • Met deze vergunning kan je niet over de verkeersfilters (knippen) rijden: Bargiebrug, Hippoliet Lippensplein en Ottogracht.
 • Binnen een autovrij gebied mag je niet op de openbare weg parkeren.
 • Alle autovrije gebieden liggen binnen de lage-emissiezone (LEZ) in Gent. Check jouw voertuig op www.lez.gent.

Regelgeving

Reglement voor toegang tot autovrije gebieden en doorrijdvergunningen

Veelgestelde vragen

Heb je nog een vraag? Bekijk de veelgestelde vragen over de vergunningen autovrij gebied. Vind je het antwoord op je vraag niet? Neem dan zeker contact op met het Mobiliteitsbedrijf.

Vergunning laden en lossen evenement in autovrij gebied