Niet toegelaten in de lage-emissiezone? Dit zijn je opties

De euronorm en het soort voertuig bepalen hoe je de LEZ inrijdt: via registratie of via aankoop van een tijdelijke toelating of LEZ-dagpas.

Voldoet je auto niet aan de toelatingsvoorwaarden voor de LEZ? Ga stapsgewijs door deze info om de gepaste toegang voor jouw voertuig te vinden.

1. Registreer je voertuig 

Rijd je met één van deze voertuigen, dan kan je het gratis en eenmalig registreren. Deze registratie is ook geldig in de LEZ Antwerpen.

Voertuigen voor personen met een lichamelijke beperking

Uitzonderlijke voertuigen

Koop je een andere wagen? 

De registratie is gekoppeld aan de inschrijfdatum van je wagen. Koop je een andere, die ook niet automatisch toegelaten wordt, dan moet je die opnieuw registreren, ook als je dezelfde nummerplaat behoudt. 

2. Kom je in aanmerking voor een tijdelijke toelating? 

Je kan een toelating kopen voor 1 week, 1 maand, 4 maanden of 1 jaar. De toelating geldt enkel in Gent, niet in andere lage-emissiezones. 

3. Koop een LEZ-dagpas 

Voor om het even welk voertuig kan je maximaal 12 keer per kalenderjaar een dagpas kopen. De dagpas geldt enkel in Gent. 

Vind hier meer info over een LEZ-dagpas.