Toelating LEZ: voertuig voor ambulante handel, markten en foren

Mag je voertuig de LEZ niet in? Koop een tijdelijke toelating. De euronorm bepaalt hoeveel je betaalt.

Waarover gaat het?

Voertuigen voor ambulante handel, markten en foren kunnen een toelating kopen als ze aan onderstaande voorwaarden voldoen. De euronorm bepaalt het tarief. Hoe lager de euronorm, hoe hoger het tarief. 

Je voertuig behoort tot de voertuigcategorie M of N en is een 

  •  motorvoertuig voor ambulante handel en markten:

- 'een voertuig dat bedoeld is voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling en dat hiervoor permanent is aangepast met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt.' of

- een voertuig dat, ongeacht de bouw, vóór 1 januari 2020 al beschikte over een vaste (markt)standplaats (gelinkt aan een toegekend abonnement door de Stad Gent). Eén (1) voertuig per abonnement kan ook als motorvoertuig voor ambulante handel en markten beschouwd worden. 

  •  motorvoertuig voor foren: een voertuig dat bedoeld is voor de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten aan de consument in het kader van de uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je voertuig voldoet aan de beschrijving van een motorvoertuig voor ambulante handel, markten en foren en heeft euronorm 3 (III) of 
  • Je voertuig met dieselmotor voldoet aan de beschrijving van een voertuig voor ambulante handel en markten en heeft euronorm 2 (II), 1 (I) of 0 (euronorm niet gekend) of 
  • Je voertuig met benzinemotor voldoet aan de beschrijving van een voertuig voor ambulante handel en markten en heeft euronorm 1 (I) of 0 (euronorm niet gekend).   

Hoeveel kost het?

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van je voertuig in vak J. 

Heb je een voertuig voor ambulante handel, markten en foren met een dieselmotor euronorm 4? Dan kan je een toelating kopen aan het gewone tarief

Voertuigen met euronorm 3 betalen verhoogd tarief. Voertuigen met eurnorm 2, 1 of 0 betalen verhoogd tarief II. 

Bekijk de tarieftabel voor dieselvoertuigen voor ambulante handel, markten en foren met euronorm 3 (III) in pdf.

Bekijk de tarieftabel voor dieselvoertuigen met euronorm 2(II) of diesel- of benzinemotoren met euronorm 1 (I) of 0 voor ambulante handel en markten in pdf.

Wat heb je nodig?

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
  • een foto van de voor- en achterkant van het voertuig met zichtbare nummerplaat en waaruit blijkt dat het voertuig bedoeld is voor ambulante handel
  • een foto van je QR-code van je ambulante of kermisactiviteiten opgenomen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
  • je bankkaart 

Wat moet je doen?

Vraag je toelating online aan. Hulp nodig? Maak een afspraak

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste 1 dag nadat je de LEZ binnenreed. Zo vermijd je een boete.

Let op: de gemiddelde verwerkingstijd van een aanvraag is 14 dagen. Je kan de lage-emissiezone al inrijden, maar dit is op eigen risico. Je aanvraag werd immers nog niet officieel goedgekeurd. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, kan je een boete krijgen. Daarom vraag je een toelating best op voorhand aan.

Regelgeving

Toelating LEZ: voertuig voor ambulante handel, markten en foren