Retri­bu­tie­re­gle­ment voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 19 december 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 20 december 2023

Beschrijving

Vanaf 1 januari 2020 wordt een retributie geheven op de diensten verleend aan bepaalde voertuigen die overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones vanaf 1 januari 2020 geen toegang hebben tot de lage-emissiezone Gent, zoals ingevoerd bij gemeenteraadsbesluit van 23 april 2019 (hierna genoemd ‘LEZ-reglement’). De diensten bestaan uit het verlenen van de toegang tot de lage-emissiezone, inclusief het faciliteren en organiseren van die toegang en het waarborgen van een efficiënte en veilige ontsluiting van de lage-emissiezone waarin milieuhinder wordt beperkt en een verbeterde luchtkwaliteit wordt beoogd.