Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent

Orgaan van goedkeuring
gemeenteraad
Datum van goedkeuring
Datum van bekendmaking

Beschrijving

Artikel 1. Doel

De Stad Gent voert in toepassing van de toepasselijke regelgeving inzake lage-emissiezones, op 1 januari 2020 een lage-emissiezone in op haar grondgebied. De invoering van de lage-emissiezone, de lokale toelatingsvoorwaarden, de overtredingen en sancties zijn vastgelegd in het gemeentelijk reglement voor een lage-emissiezone in Gent.