Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 28 juni 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 29 juni 2022

Beschrijving

De Stad Gent voert in toepassing van de toepasselijke regelgeving inzake lage-emissiezones, op 1 januari 2020 een lage-emissiezone in op haar grondgebied. De invoering van de lage-emissiezone, de lokale toelatingsvoorwaarden, de overtredingen en sancties zijn vastgelegd in het gemeentelijk reglement voor een lage-emissiezone in Gent.