Reglement voor een lage-emissiezone (LEZ) in Gent

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 26 mei 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 28 mei 2020

Beschrijving

De Stad Gent voert in toepassing van de toepasselijke regelgeving inzake lage-emissiezones, op 1 januari 2020 een lage-emissiezone in op haar grondgebied. De invoering van de lage-emissiezone, de lokale toelatingsvoorwaarden, de overtredingen en sancties zijn vastgelegd in het gemeentelijk reglement voor een lage-emissiezone in Gent.