Toelating LEZ: voertuig ingezet voor noodoperaties

Dieselvoertuigen voor noodoperaties met euronorm 4 of 3 kunnen met een tijdelijke toelating de lage-emissiezone inrijden.

Waar gaat het over?

Voertuigen van brandweer, politie, leger, civiele bescherming of wegbeheerders die niet toegelaten zijn in de lage-emissiezone (LEZ) kunnen wel binnenrijden met een tijdelijke toelating tegen betaling, als ze aan onderstaande voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het gaat om voertuigen die in opdracht van brandweer, politie, leger, civiele bescherming of wegbeheerders ingezet worden voor een noodsituatie of reddingsoperatie. Voorbeelden zijn takelwagens, kraanauto's, autoladders. 
  • Het zijn dieselvoertuigen met euronorm 4 of 3. 

Hoeveel kost het?

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van je voertuig in vak J. 

  • Dieselvoertuigen met euronorm 4 in functie van een noodsituatie betalen een verlaagd tarief.
  • Dieselvoertuigen met euronorm 3 in functie van een noodsituatie betalen het gewone tarief.

Bekijk hier de tarieftabel voor voertuigen in functie van een noodsituatie in pdf.

Wat heb je nodig?

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming
  • een foto van de zij-, voor- en achterkant van het voertuig met duidelijk zichtbare nummerplaat
  • het bewijs dat het voertuig gebruikt wordt voor noodsituaties of reddingsoperaties. Dit kan bijvoorbeeld een overeenkomst zijn met de opdrachtgever
  • je bankkaart 

Wat moet je doen?

Maak een afspraak om je tijdelijke toelating te kopen.

Heb je liever dat wij een afspraak voor je regelen? Bel dan naar 09 210 10 30.

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste 1 dag nadat je de LEZ binnenreed. Zo vermijd je een boete.

Let op: de gemiddelde verwerkingstijd van een aanvraag is 14 dagen. Je kan de lage-emissiezone al inrijden, maar dit is op eigen risico. Je aanvraag werd immers nog niet officieel goedgekeurd. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Daarom vraag je een toelating best op voorhand aan.

Regelgeving

Toelating LEZ: voertuig ingezet voor noodoperaties