Toelating LEZ: voertuig voor algemeen belang

Mag je voertuig de LEZ niet in? Voor deze voertuigen kan je een tijdelijke toelating kopen.

Waarover gaat het?

Specifieke voertuigen van nutsbedrijven, distributienetbeheerders, wegbeheerders en hun onderaannemers voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang, kunnen de lage-emissiezone inrijden als ze een toelating kopen. Voorbeelden zijn kolkenzuigers, voertuigen voor onderhoud op tramleidingen,... 

Wat zijn de voorwaarden?

  •  Het is een dieselvoertuig met euronorm 4 of 3. 
  •  Het voertuig wordt ingezet voor specifieke interventies op de openbare weg en is herkenbaar aan de bouw, uitrusting of andere permanente kenmerken om specifieke taken uit te voeren. Als het materiaal alleen maar in het voertuig is vastgezet, is dit geen permanent kenmerk.

Let op: bestelwagens, trekkers die met onderhoud op straat bezig zijn, huisvuilwagens,... vallen niet onder deze categorie.
Dieselwagens met euronorm 4 kunnen een tijdelijke toelating aanvragen tegen het gewone tarief.

Hoeveel kost het?

De voertuigcategorie en de periode waarvoor je de toelating aanvraagt, bepalen het bedrag. Je vindt de voertuigcategorie op het inschrijvingsbewijs van jouw voertuig in vak J. 

  • Dieselvoertuigen met euronorm 4 in functie van het algemeen belang betalen een verlaagd tarief.
  • Dieselvoertuigen met euronorm 3 in functie van het algemeen belang betalen een gewoon tarief.

Bekijk de tarieftabel voor voertuigen in functie van algemeen belang in pdf.

Wat heb je nodig?

  • het inschrijvingsbewijs 
  • een foto van de voor- en achterkant van het voertuig met duidelijk zichtbare nummerplaat
  • een foto waaruit blijkt dat het voertuig speciaal uitgerust is voor toezicht, controle en onderhoud van infrastructuur en installaties van algemeen belang 
  • je bankkaart en kaartlezer
  • de brief van de opdrachtgever

Wat moet je doen?

Vraag je toelating online aan. Hulp nodig? Maak een afspraak.

Vraag de toelating ten vroegste 4 maanden vooraf aan en ten laatste 1 dag nadat je de LEZ binnenreed. Zo vermijd je een boete.

Let op: de gemiddelde verwerkingstijd van een aanvraag is 14 dagen. Je kan de lage-emissiezone al inrijden, maar dit is op eigen risico. Je aanvraag werd immers nog niet officieel goedgekeurd. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, kan je een boete krijgen. Daarom vraag je een toelating best op voorhand aan.

Regelgeving

Toelating LEZ: voertuig voor algemeen belang