Registratie LEZ: voertuig met betere euronorm

Soms gebeurt het dat een voertuig een betere euronorm heeft dan de euronorm vermeld in de databank van de lage-emissiezone

Inhoud

Waar gaat het over?

Rijd je met een voertuig dat een betere euronorm heeft dan opgenomen in de LEZ-databank? Dan heeft de fabrikant je voertuig al aangepast aan een nieuwe euronorm. In dat geval moet je die betere euronorm gratis laten registreren in de Vlaamse LEZ-databank. Daarna kan je met dit voertuig in de lage-emissiezone rijden.

Je kunt dit zien op het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming. Als de Europese code bij 'Uitlaatemissies' een betere euronorm vermeldt, dan moet je jouw voertuig registreren. Je kunt dit ook controleren met onze online tool.

De registratie is geldig tot en met 31 december 2024 in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone (Gent én Antwerpen), zolang je aan de voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. De registratie is niet geldig voor de LEZ in Brussel. De registratie van je betere euronorm in de Vlaamse LEZ-databank, wijzigt je inschrijvingsgegevens bij de dienst inschrijvingen voertuigen niet.  Daartoe is de LEZ niet bevoegd.

Wat zijn de voorwaarden?

Je voertuig heeft een betere euronorm dan die opgenomen in de LEZ-databank.

Hoeveel kost het?

De registratie is gratis op voorwaarde dat de gegevens over het voertuig niet veranderen. 

Wat heb ik nodig?

  • het inschrijvingsbewijs van je voertuig
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming 

of

  • een officieel document van een andere overheidsinstantie dat verklaart dat het voertuig een betere euronorm heeft. Bijvoorbeeld een document dat de resultaten van een emissietest aantoont. Die emissietest moet door erkende technische dienst op een testbank uitgevoerd zijn. Uit het document moet blijken dat de resultaten specifiek over jouw voertuig gaan (bijvoorbeeld vermelding van het chassisnummer). Let wel: die emissietesten zijn niet goedkoop en het resultaat is onvoorspelbaar. De resultaten van de technische keuring volstaan niet, omdat de keuringsstations andere emissietesten uitvoeren en niet specifiek onderzoeken of je voertuig aan de euronormen voldoet.  Heb je alleen dit bewijsstuk, dan kan je niet online registreren. Je moet dan een afspraak maken.

Welke stappen zijn er?

Registreer je voertuig online. Hulp nodig? Maak een afspraak.

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je de lage-emissiezone binnenreed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.

Let op: De beslissing over je aanvraag is pas definitief nadat je een bevestiging hebt ontvangen. De verwerking van je aanvraag kan tot 14 dagen duren.  Als je de Gentse lage emissiezone binnenrijdt voor je de bevestiging hebt ontvangen, gebeurt dat op eigen risico. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Regelgeving