Groenbeheer Stad Gent

We beheren de bomen, planten en het groen in de stad op een natuurvriendelijke manier. Dat geeft gezonde en toffe plekken voor mens en dier.

4 basisprincipes voor natuurvriendelijk groenbeheer

 • 1. Snoeien met mate

  De Stad Gent snoeit enkel wanneer het echt nodig is, want een snoeibeurt verwondt en verzwakt de boom.

  Een boom heeft boven én onder de grond ruimte nodig om te groeien. De Stad geeft bomen die ruimte al van bij de start. Zo moeten ze nadien niet onnodig gesnoeid worden. Ten slotte hebben bomen ook tijd nodig om oud te worden. Dat is vaak niet evident in de stad.

  Meer over Gentse bomen

 • 2. Anders maaien

  Vroeger werd alle gras in Gent kort gehouden. Vandaag is dat anders. De Stad Gent maait ligweides, speelterreinen en graspaden om de twee weken. Daarnaast mag langer gras groeien.

  Het resultaat? Parken met veel variatie en bloemen, waarin vogels, vlinders, bijen, egels, kikkers en konijnen eten vinden en kunnen schuilen.

  Meer over ons maai- en bermbeheer

 • 3. Zonder pesticides

  In onze parken kunnen kinderen zorgeloos spelen, honden kunnen er vrij snuffelen. In een nieuwe plantenborder is wieden de boodschap. Na een tijdje is de bodem helemaal dichtgegroeid en is er amper nog werk aan.

  Tussen kiezels of voegen groeit makkelijk onkruid. Daarom krijgen de parken nu vaak een hoofdpad in beton. Weinig gebruikte paden haalt de Groendienst weg.

 • 4. Welkom wilde planten

  Waar wilde planten vroeger geweerd werden, verdienen ze nu ook hun plaatsje naast de vaste planten, bomen en struiken die de Groendienst aanplant.

  De tuiniers houden wel alles goed in de gaten. Als een plant te slordig oogt op een bepaalde plek, dan wieden ze die weg. Ook sterk woekerende planten trekken ze uit.

  Meer over te verwijderen woekerplanten

Zorgen voor bomen in de stad

Bomen zijn zeer waardevol. Ze leveren schaduw en verkoelen de stenige ruimte. Ze vangen fijn stof op en houden neerslagwater vast. Bomen brengen natuur in de stad en geven voedsel, nest- en leefruimte aan tal van dieren. Ze hebben vaak een historische betekenis en een grote impact op het stadslandschap.

Kwalitatief bomenbestand

De Stad Gent telt zo'n 1.160 ha bos en is eigenaar van om en bij de 63.000 ‘individueel beheerde’ bomen op openbaar domein. Daarbij vormen de 35.300 straatbomen de grootste categorie. Dat zijn bomen die langs de rand van de weg staan, in het trottoir of in de parkeerstrook. De Groendienst beheert ook veel bomen op pleinen, in parken en begraafplaatsen.

 • We beheren en onderhouden onze bomen op een deskundige manier en hebben in de eerste plaats aandacht voor de boomDe Stad Gent geeft ze van bij de aanplant de maximale kansen om goed uit te groeien. De bomen in parken en straten krijgen ook een duurzaam beheer dat erop gericht is ze zo lang en zo gezond mogelijk te houden.
 • Meer en meer wordt ervoor gekozen om dode bomen niet te kappen. Dood hout is immers zelf een bron van leven. Tal van schimmels, dieren en planten vinden er een voedingsbodem en zetten het dode hout om in nieuwe biomassa. Ook kiezen we steeds vaker voor een ecologische velling. Hierbij zagen we de boom op een hoogte van 4 à 5 m af zodat deze veilig blijft en toch nog kan deelnemen aan de ecologische kringloop.
 • Bomen rooien doen we alleen als ze afgestorven zijn of als ze door aantasting door ziekte of beschadiging ernstig gevaar opleveren voor de omgeving.

Niet alle bomen in de stad worden door stadsdiensten beheerd en onderhouden. Denk daarbij aan:

 • bomen langs gewestwegen en autosnelwegen (Agentschap Wegen en Verkeer)
 • langs waterlopen (De Vlaamse Waterweg)
 • private kleine bosjes (bedrijven of particulieren)
 • nieuwe verkavelingen (bouwontwikkelaars tot 2 jaar na oplevering)
 •  …

De juiste boom op de juiste plaats

 • De biologische waarderingskaart

  Waar bevinden zich de bossen in Gent? Neemt de oppervlakte toe of af? De biologische waarderingskaart brengt de evolutie van alle Gentse natuur in kaart.

 • Het bomenplan

  Waar planten we welke straatbomen? Hoe houden we ze gezond? En hoe breiden we ons straatbomenbestand uit? Het bomenplan van de Stad Gent geeft antwoord. 

 • De bomeninventaris

  Welke soort, hoe groot of hoe oud is een boom in mijn straat of buurt? Ontdek het in de bomeninventaris.

 De robuuste bank in het Zwijntjesbos als beloning voor het behalen van het gouden boslabel

Gouden boslabel voor Gent

De Stad Gent plantte als eerste lokaal bestuur in Vlaanderen meer dan 10 ha nieuw bos aan.

Meer lezen

Geboortebos

Sinds 2009 schenkt de Stad pasgeboren Gentenaartjes een geboortebos! De plantdag van het geboortebos vindt steeds plaats in oktober.

Maai- en bermbeheer

Vroeger maaiden we gras en bermen op het openbaar domein strak. Nu maaien we anders. Dit doen we voor een stad vol bloemen en beestjes.

Minder maaien, meer voordelen

 • Bloemrijke bermen en graslanden fleuren de stad op, herstellen bedreigde planten en trekken meer wilde dieren aan.
 • Langer gras helpt om waterverdamping te verminderen en zorgt ervoor dat het openbaar domein groener blijft, zelfs tijdens droogteperiodes.
 • Beter doorwortelde bodems infiltreren meer regenwater in de bodem.
 • Meer groen zorgt voor verkoeling en voorkomt een hitte-eilandeffect.
 • Een kleurrijk straatbeeld verhoogt de belevingswaarde van de buurt.
 • Maaien met mate zorgt op termijn voor minder onderhoudskosten.
 • Soms voeren we maaisel af om te bodem te verarmen, zo krijgen bloemrijke kruiden meer kansen tegenover grassen.

Waar en hoe maaien we?

 • Speelterreinen, graspaden en hondenlosloopweides

  Afhankelijk van het weer maaien we zo’n 10 tot 15 keer per jaar. We laten het maaisel zoveel mogelijk liggen. Zo is er minder groenafval en ontstaat er een dichtere grasmat.

 • Graspleinen

  We maaien maximaal 3 keer per jaar en pas na 15 juni. Soms is een vroege maaibeurt wél noodzakelijk om te voorkomen dat gras zou domineren ten koste van meer waardevolle, bloeiende kruiden.

 • Begraafplaatsen

  Ook de begraafplaatsen beheren we op een natuurvriendelijke manier. Elke zone wordt gemaaid met een andere intensiteit en mét respect voor de overledenen.

  Meer over de Gentse begraafplaatsen

 • Moeraszones

  Op drogere gronden zetten we koeien en trekpaarden in. Zij laten geen maaisel achter, bieden ontsnappingsmogelijkheden voor kleine dieren, verspreiden plantenzaden en creëren variatie in vegetatie.

  De nattere moerasgebieden maaien we met een speciale moerasmaaier met een lage bodemdruk, die beschadigt de waardevolle natuur niet.

 • Bermen, wadi’s en taluds

  We maaien machinaal maximaal 3 keer per jaar en pas na 15 juni (wettelijk bepaald). Het maaisel laten we daarna wegzuigen. Daardoor wordt de begroeiing geleidelijk lager en worden hogere grassen vervangen door kruiden en lagere, bloemrijke planten. Bermen maaien we soms eens extra om de verkeerssituatie veilig te houden.

Alternatieve maaimethode

 • Maaien in sinusbeheer

  Op sommige plaatsen maaien we bermen en graslanden in slingerende bewegingen, waardoor sommige delen afwisselend niet worden gemaaid. Dit bevordert de diversiteit aan bloemen en planten gedurende het hele seizoen, ten goede van bijen, vlinders en andere dieren.

Veelgestelde vragen

Bomen op openbaar domein

Bomen op privéterrein

Maaien op openbaar domein