Geboortebos

Sinds 2009 schenkt de Stad Gent pasgeboren Gentenaartjes een geboortebos! De plantdag van het geboortebos vindt steeds plaats in oktober.

Plantdag geboortebos

Sinds 2009 plant de Stad Gent geboortebossen aan. Dit samen met Gentenaartjes geboren in het voorgaande kalenderjaar. 

Van 2009 tot 2018 plantten Gentenaartjes geboren in het voorgaande kalenderjaar het eerste geboortebos in de Gentbrugse Meersen. Goed voor meer dan 12000 bomen en struiken of ongeveer 5 hectare bos. 

Kindjes geboren in 2018, 2019 en 2020 kregen hun geboortebos in het Zwijntjesbos in Zwijnaarde. Het Zwijntjesbos is een speelbos en maakt deel uit van de groenpool Parkbos. 

Sinds 2022 plantten we een geboortebos in de groenpool Vinderhoutse Bossen. Dit geboortebos, gelegen in het toegangsportaal De Campagne,  dragen we op aan kindjes geboren in 2021, 2022 en 2023. 

Waarom een geboortebos?

Bossen zijn plezante plekken om in te spelen. Ze leveren ook gezonde lucht en zijn dus van groot belang in een stad, zeker nu het klimaat opwarmt. Daarnaast staan bomen bij uitstek symbool voor het groeien. Een geboortebos is dan ook een ideaal geboortegeschenk voor nieuwe Gentenaartjes.

In het geboortebos maken we zoveel mogelijk gebruik van inheemse bomen en struiken.

De aanplant van de geboortebossen dragen ook bij aan onze ambitie om tegen 2024 in Gent 100 hectare extra bos te realiseren.

Wanneer is de jaarlijkse plantdag van het geboortebos?

De plantdag van het geboortebos vindt jaarlijks plaats in oktober. Ouders die het voorgaande kalenderjaar een kindje kregen en gedomicilieerd zijn in Gent, krijgen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus. Gentenaartjes geboren in 2023 kunnen op zondag 20 oktober 2024 een boompje planten.

Geboortemonument

In het geboortebos vind je ook een geboortemonument. Hierop kunnen ouders woonachtig in Gent de naam van hun kindje laten vermelden. De namen worden er op gezet in het voorjaar na de plantdag. Ook als je niet naar de plantdag komt kan je de naam van je kindje op het monument laten zetten. Wil je de naam van je kindje laten vermelden op het monument dan moet je ons dit laten weten. Je kindje registreren kan digitaal. Hiervoor vind je vanaf midden september tot 31 oktober een digitaal registratieformulier (Let op: Na de uiterste registratiedatum  kunnen we de naam van je kindje niet meer op het monument vermelden)

Ouders van kindjes geboren van 2009 tot en met 2017 konden de naam van hun kindje laten vermelden op een van de geboortemonumenten in de Gentbrugse Meersen. Hier vind je  de situering van de 10 geboortemonumenten in de Gentbrugse Meersen. Kindjes geboren in 2018, 2019 en 2020 en waarvoor we toelating van de ouders kregen om de naam te vermelden, staan vermeld op het geboortemonument in het Zwijntjesbos in Zwijnaarde. Hier vind je de situering van het geboortemonument in het Zwijntjesbos.

Ook voor overleden kindjes en sterrenkindjes

Het geboortebos dragen we ook op aan Gentenaartjes die na de geboorte of tijdens de zwangerschap overleden zijn. Ook dan kan je deelnemen aan de plantdag en/of de naam van je kindje laten vermelden op het geboortemonument.