Hoe en waar meld ik wateroverlast en schade?

Wanneer bel je de brandweer en wanneer niet? Waar dien je een schadedossier in? Praktische tips bij wateroverlast en storm.

Wat doen bij wateroverlast?

Niettegenstaande de Stad Gent al het mogelijke doet om wateroverlast te voorkomen, kan er bij hevige buien of lange regenperiodes toch zodanig wateroverlast zijn dat je de brandweer nodig hebt.

Brandweer nodig?

Bel enkel de brandweer voor levensbedreigende zaken op het noodnummer 112. Te veel oproepen kunnen ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 overbelast geraken en dat mensen in levensgevaar langmoeten wachten op hulp. Meld niet-levensbedreigende hulpvragen voor de brandweer bij voorkeur

 • Via het e-loket van Brandweerzone Centrum. Dit is de meest efficiënte wijze. Jouw aanvraag wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de dispatching van de brandweer waar jouw aanvraag zo snel als mogelijk wordt behandeld.
 • Via het telefoonnummer 1722. De FOD Binnenlandse Zaken zal tijdens een storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 activeren voor niet-dringende brandweerinterventies. De activatie van dit nummer zal via de media gecommuniceerd worden. Meer informatie.

Wat doen bij stormschade?

Tips

Ieder jaar wordt Gent getroffen door één of meerdere stormen, met veel schade tot gevolg (dakpannen die wegwaaien, bomen die omwaaien, etc.). Om zoveel mogelijk schade te voorkomen geven we je volgende tips mee:

 • Parkeer jouw voertuig niet onder een boom of in een park, maar parkeer jouw voertuig in een garage of carport;
 • Vermijd parken, natuurdomeinen of andere plaatsen met veel bomen;
 • Als het kan, blijf thuis of op jouw werk. Ga niet de baan op. Indien je dit toch moet doen, wees voorzichtig en verminder jouw snelheid.
 • Om de schade aan jouw woning te voorkomen:
  • Check op voorhand of jouw dakpannen en dakgoten goed vastzitten;
  • Berg losstaand tuinmeubilair (bv. parasols), tuingereedschap of speelgerief op of maak ze goed vast (check ook de trampoline);
  • Sluit alle ramen en deuren;
  • Controleer of alle rolluiken, zonneschermen, etc. goed vastzitten en opgerold zijn.

Ga ook – voor en na de storm – eens langs bij jouw buur indien hij of zij hulp kan gebruiken (om de tips van hierboven uit te voeren of om boodschappen te doen). Zorg voor elkaar.

Hulp bij stormschade

Bel enkel het noodnummer 112 voor levensbedreigende zaken. Talrijke oproepen kunnen ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 overbelast geraken en dat mensen in levensgevaar lang moeten wachten op hulp. Daarom is het belangrijk dat je niet-levensbedreigende hulpvragen voor de brandweer meldt via volgende kanalen:

 • Het e-loket van Brandweerzone Centrum. Dit is de meest efficiënte wijze. Je aanvraag wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de dispatching van de brandweer die je aanvraag zo snel mogelijk behandelt.
 • Via het telefoonnummer 1722. De FOD Binnenlandse Zaken zal tijdens een storm het telefoonnummer 1722 activeren voor niet-dringende brandweerinterventies. De activatie van dit nummer zal via de media gecommuniceerd worden.
  Meer informatie.

Wat doen bij algemene schade?

 • Geef jouw schadegeval aan bij jouw verzekeringsmaatschappij. De meeste schade wordt vergoed vanuit de woningpolis (brandpolis eenvoudige risico’s).
 • Vraag aan jouw verzekeraar een attest van niet-tussenkomst als de verzekering de schade niet dekt. Als de ramp later erkend wordt door de Vlaamse regering, heb je dit attest nodig voor jouw schadedossier.
 • Hou bewijsmateriaal van jouw schade goed bij (foto’s, interventieverslagen van brandweer/politie, offertes/facturen van herstellingen, enzovoort). Ook dit is nuttig voor jouw schadedossier bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds. Hoe gaat dit in zijn werk?

Ben je het slachtoffer geworden van een natuurramp? Dan kan je in uitzonderlijke gevallen een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Wanneer er zich een uitzonderlijk natuurfenomeen heeft voorgedaan (bv. hevige regenval, windhozen, hagelbuien, overstromingen, aardverschuivingen, …), is het de taak van de stad Gent om informatie in te zamelen over de materiële schade veroorzaakt door het natuurfenomeen. Bij grote schade zal de stad Gent aan de Vlaamse Overheid vragen om Gent op te nemen als getroffen gebied. Op basis van bepaalde criteria beslist de Vlaamse regering of het fenomeen al dan niet erkend wordt als algemene ramp. Het is pas na een dergelijke erkenning dat je een aanvraag tot schadevergoeding kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds. Hiertoe zal je zelf een volledig dossier moeten samenstellen en indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Belangrijk: jouw dossier moet niet aan de Stad Gent bezorgd worden, maar rechtstreeks aan het Vlaams Rampenfonds. Verder beslist de stad Gent zelf niet of schadegevallen in aanmerking komen, wie een tussenkomst krijgt of hoe hoog dat bedrag is.

Wanneer kan ik een schadedossier indienen bij het Vlaams Rampenfonds?

De Stad Gent zal je verder op de hoogte houden over de beslissing om een natuurfenomeen te erkennen als algemene ramp. Pas als de Vlaamse regering die beslissing publiceert in het Belgisch staatsblad, kan je je schadedossier indienen.

Dien bij voorkeur een schadedossier online invia het e-loket van het Vlaams Rampenfonds.
Liever op papier? Dien in via een aanvraagformulier van het Vlaams Rampenfonds.