Wateroverlast en stormschade melden

Afgebroken takken? Brokstukken op de weg? Wateroverlast door storm? Waar je melding doet, hangt af van de omstandigheden en soort schade.

Levensgevaar

Bel naar het noodnummer 112. Doe dit énkel bij levensbedreigende situaties voor mens of dier. Te veel oproepen kunnen ervoor zorgen dat de noodcentrales overbelast geraken en dat mensen in levensgevaar moeten wachten op dringende hulp.

Wateroverlast melden

Merk je grote wateroverlast op of word je er zelf mee geconfronteerd, bijvoorbeeld bij een hevige stortbui of lange periode van regen? Doe het volgende: 

  • Bij levensgevaar bel je altijd 112.
  • In alle andere gevallen doe je bij voorkeur online een melding bij de brandweer. Dit is de meest efficiënte wijze. Jouw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. 
  • Of meld het via 1722. De FOD Binnenlandse Zaken zal tijdens een storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 activeren voor niet-dringende brandweerinterventies. 

Doe je aanvraag maar één keer, via één kanaal.

Stormschade melden

Ieder jaar wordt Gent getroffen door één of meerdere stormen. Merk je grote stormschade op of word je er zelf mee geconfronteerd, bijvoorbeeld een omgewaaide boom  

Doe het volgende: 

  • Bij levensgevaar bel je altijd 112.
  • In alle andere gevallen doe je bij voorkeur online een melding bij de brandweer. Jouw aanvraag wordt zo snel mogelijk behandeld. Opgelet, de brandweer is geen klusjesdienst. Een interventie door de brandweer is niet altijd nodig.
  • Of meld het via 1722. De FOD Binnenlandse Zaken zal tijdens een storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 activeren voor niet-dringende brandweerinterventies. 

Doe je aanvraag maar één keer, via één kanaal.

 Toch schade? Enkele tips

  • Geef jouw schadegeval aan bij jouw verzekeringsmaatschappij. De meeste schade wordt vergoed vanuit de woningpolis (brandpolis eenvoudige risico’s).
  • Vraag aan jouw verzekeraar een attest van niet-tussenkomst als de verzekering de schade niet dekt. Als de ramp later erkend wordt door de Vlaamse regering, heb je dit attest nodig voor jouw schadedossier.
  • Hou bewijsmateriaal van jouw schade goed bij (foto’s, interventieverslagen van brandweer/politie, offertes/facturen van herstellingen, enzovoort). Ook dit is nuttig voor jouw schadedossier bij het Vlaams Rampenfonds als de natuurramp door de Vlaamse Regering erkend is.